Skip to main content

Inzet elektrische scanauto in Haarlem

Haarlem; 10 jaar geleden de tweede Nederlandse stad die een scanauto voor parkeerbeheer ging inzetten. Maar in het afgelopen decennium veranderde er veel op handhavingsgebied. En dus was de gemeente inmiddels weer aan een geactualiseerde parkeeroplossing toe. In november 2021 is dan ook een scanauto en scanoplossing van de nieuwste generatie in gebruik genomen. Empaction begeleidde het proces van aanbesteding tot en met implementatie. En zal ook eenzelfde proces in het nabijgelegen Zandvoort ondersteunen. 

De gemeente Haarlem ontving op jaarlijkse basis zo’n 3.000 meldingen van parkeeroverlast. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken is het proces nu veel efficiënter ingericht en stijgt het aantal controles aanmerkelijk. Zo wordt de bereikbaarheid van de stad vergroot en verbetert ook de lokale mobiliteit.

Procesmanagement project

Empaction en gemeente Haarlem trekken in dezen inmiddels al enige tijd met elkaar op. Het verzoek dat initieel bij Empaction werd neergelegd? Een procesmanager leveren ter aanvulling op het gemeentelijke team. En zo geschiedde. We adviseerden en begeleidden het proces. Samen met het bestaande team verzorgden we de aanbesteding. Samen met de gemeente stelden we ook een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op. Want het nieuwe systeem maakt foto’s; hoe zorg je ervoor dat privacygevoelige informatie niet zichtbaar wordt en dat deze privacy gewaarborgd blijft? En we bewaakten de algemene voortgang van het project.

De vorm waarin de uiteindelijke oplossing gegoten moest worden was bij aanvang van onze samenwerking overigens nog niet bekend. Ook op dat gebied boden we ondersteuning. We zetten workshops in om te bepalen welke functionaliteiten nodig en gewenst waren. Zo kwamen we uiteindelijk tot de inzet van een elektrische scanauto met een scanbox en backoffice-ondersteuning voor het verwerken en vastleggen van de verkregen informatie. 

Naheffing in de brievenbus

Met de bovenstaande lijst aan werkzaamheden bogen we ons uiteindelijk over een uitgebreide lijst van aspecten; zaken als functionaliteiten, privacy, security, archivering en IT-koppelvlakken passeerden de revue. En ook in deze casus bleek maar weer: een scanoplossing implementeren is complexe materie. Iets waarvoor je de tijd moet nemen. En waarbij ervaring goed van pas komt. Want alleen grondige besprekingen, adequate uitwerkingen en het juist documenteren van het proces leidt tot de beste oplossingen. 

Sinds november 2021 worden er in Haarlem dus geen bonnen meer uitgeschreven en onder ruitenwissers geklemd. De handhaver in de backoffice controleert de door de scanauto gemaakte foto’s en deelt boetes uit in de vorm van een naheffing in de brievenbus. Dat werkt een stuk efficiënter. En het is veiliger; het voorkomt mogelijke vervelende confrontaties op straat. Wij zijn nog tot het einde van het jaar bij dit Haarlemse project betrokken om op basis van bevindingen uit de praktijk verdere verbeteringen door te voeren. En daarmee eerlijk gebruik van de openbare ruimte en efficiënte handhaving zo veel mogelijk te borgen. Bijvoorbeeld via het managementdashboard, waarin alle doelstellingen van de gemeente inzichtelijk zijn gemaakt. 

Door naar Zandvoort

Dat wij in Haarlem in de afrondende fase zitten, betekent trouwens niet dat we binnenkort weg zijn uit die streek. Want aangezien de gemeente Haarlem voor een modulair systeem koos, kunnen we eenvoudig nieuwe auto’s toevoegen. Per 1 juli 2022 is er een scanauto voor Zandvoort toegevoegd. En begin 2023 is een scanscooter voor Haarlem in productie gegaan. Empaction is bij beide processen betrokken geweest.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.