Skip to main content

Pilot NS: inwinnen en ontsluiten van dynamische parkeerdata op P+R terreinen

Een parkeerplaats zoeken in de stad zorgt dagelijks voor aanzienlijk extra verkeersbewegingen. Een belangrijk thema binnen het beleidsprogramma Beter Benutten is daarom het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid van parkeerlocaties waaronder P+R voorzieningen. We maken een onderscheid in statische parkeerdata (locatie, capaciteit, tarieven) en dynamische parkeerdata (actueel aantal vrije parkeerplaatsen). 

Project ‘open parkeerdata’

Met adequate parkeerinformatie kunnen dienstverleners van verkeersinformatie (nog) betere diensten, navigatiesystemen en apps (pre-trip, on-trip) ontwikkelen. Een grote dekkingsgraad en laagdrempelige toegang tot de data over beschikbare parkeerplaatsen is een belangrijke randvoorwaarde voor het tot stand komen van deze diensten. Daarom is het ministerie van I&M gestart met het project “Open Parkeerdata”.  Zowel publieke als private parkeerexploitanten worden gestimuleerd om de komende jaren hun statische en dynamische parkeerdata beschikbaar te gaan stellen.

Pilot NS met provincie Utrecht

Voor de circa 50 gereguleerde P+R terreinen die in beheer en exploitatie zijn bij Q-Park is het inwinnen (en ontsluiten) van dynamische parkeerdata al langer mogelijk omdat deze parkeerterreinen zijn uitgerust met parkeerapparatuur. Empaction heeft in opdracht van NS Stations onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn voor het inwinnen en ontsluiten van dynamische parkeerdata op onbetaalde P+R terreinen. In dit onderzoek zijn de verschillende technische mogelijkheden verkend. Uiteindelijk is gekozen voor de toepassing van kentekencamera’s.
Op ongeveer tien onbetaalde P+R terreinen in de regio Utrecht is NS samen met provincie Utrecht gestart met het inwinnen en ontsluiten van parkeerdata. De in- en uitritten van de onbetaalde terreinen zijn uitgerust met camera’s voor kentekenherkenning. De actuele bezetting kan vervolgens ontsloten worden naar de parkerende klant. Dit gebeurt via een koppeling tussen de server met parkeerdata en via het parkeerdata platform van Beter Benutten.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.