Skip to main content

Participatie bij een parkeerprobleem of parkeeroverlast

Draagvlak krijgen voor een oplossing van een parkeerprobleem is zelden eenvoudig. Alleen inzicht in en begrip voor elkaars belangen, en daar vervolgens naar handelen, voorkomt welles-nietes patstellingen in de discussie. Onze ervaring is dat het volwaardig betrekken van alle belanghebbenden leidt tot een constructieve houding in de discussie en tot de wil om mee te denken aan een oplossing. Een versterkende factor daarbij is consensus: uiteindelijk moet iedereen achter de oplossing staan. Je poot stijf houden heeft dus geen zin. 

Voordat je aan zo’n inspraakproces begint is het raadzaam om kaders op te stellen en deze vast te laten stellen door de raad, zodat ook zij weten wat er gaat komen en welke richting het op gaat. Bij een participatieproces betrek je naast burgers ook andere stakeholders, want alleen zo leer je ieders belangen kennen. In de stakeholderanalyse maak je ook onderscheid tussen direct betrokken (bijvoorbeeld bewoners) en indirect betrokkenen (bezoekers van bewoners of bedrijven).

Proces

Het idee is een werkgroep (Review Panel) te formeren met daarin een evenwichtige vertegenwoordiging van alle stakeholders. Een eerste stap daarin is de precieze vragen te formuleren die de werkgroep moet gaan beantwoorden. Vervolgens wordt er een algemene informatieavond georganiseerd voor alle stakeholders. Tijdens zo’n avond vang je de eerste emoties op en mag iedereen z’n hart luchten. Daarna gaat men in kleine groepjes uiteen, vooral om te bedenken wat de knelpunten en kansen zijn. Niet alle ideeën zijn even makkelijk uitvoerbaar, maar meestal zijn er wel quick wins waarmee je eenvoudig een paar parkeerplekken kunt winnen. Tijdens deze avond kunnen aanwezigen zich opgeven voor de werkgroep. Op basis van alle inschrijvingen wordt, al dan niet na loting, de werkgroep definitief samengesteld.

Consensus

De werkgroep komt vervolgens een drietal keer bij elkaar en buigt zich over allerlei vragen: wie parkeert waar en hoe zouden we willen dat het gaat? De consequenties van bepaalde keuzes worden vaak direct duidelijk. Dan is de bereidheid om bij conflicterende belangen water bij de wijn te doen  vele malen groter, omdat er naar een gezamenlijk doel wordt toegewerkt. Men overziet het geheel makkelijker, denkt minder snel vanuit een persoonlijke situatie en komt gezamenlijk tot consensus.

Mengeling van zoet en zuur

De uitkomst  – een set van maatregelen verwerkt in een niet-vrijblijvend advies voor het college – is een mengeling van zoet en zuur: sommige maatregelen doen pijn, maar er worden ook gunsten gegeven. Alleen zo kan de volledige set van maatregelen door het college en/of de raad worden overgenomen. Plan zo’n half jaar na de invoering een moment in met de werkgroep om de eerste effecten van de maatregelen te bespreken en waar nodig aan te scherpen.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.