Parkeren stationsgebied Best - de juiste doelgroep op de juiste plek

Treinstation Best is een regionaal knooppunt met als doel om de directe regio te ontsluiten op het openbaar vervoer. Rondom het station liggen meerdere parkeerterreinen om reizigers uit de regio de overstap van auto naar trein te faciliteren. De gemeente Best heeft in het najaar 2019 een parkeeronderzoek uit laten voeren naar de bezetting en type doelgroepen op deze terreinen.

Uit dit onderzoek blijkt dat er veelvuldig wordt geparkeerd door parkeerders die niet uit de (sub)regio komen. Ook langparkeerders met als bestemming Eindhoven Airport parkeren rondom het treinstation Best om met het openbaar vervoer naar de luchthaven te reizen. 

Onderzoek en advies om juiste doelgroep op juiste plek te krijgen

Er is sprake van een hoge parkeerdruk en de parkeerplaatsen worden voor een deel gebruikt door doelgroepen die daar niet gewenst zijn. Hoe krijg je de juiste doelgroep op de juist plek? De gemeente Best heeft Empaction gevraagd hier onderzoek naar te doen en een advies uit te brengen.  

De belangrijkste vragen voor dit onderzoek zijn:
-    Wie parkeren er rondom het treinstation Best?
-    Passen deze doelgroepen in het beeld van het station als regionale knoop?
-    Wat is de groei van het station en wat betekent dit voor de vraag naar parkeren?
-    Welke parkeerruimte kan ingezet worden voor eventuele ruimtelijke ontwikkelingen?
-    Welke beïnvloedingsmaatregelen moeten genomen worden om bepaalde doelgroepen te weren en om andere te faciliteren? 

Stakeholders betrokken bij onderzoek

Om het knooppunt in de regio te duiden wordt de provincie Noord-Brabant betrokken in het onderzoek. Daarnaast leggen we ook contact met de NS voor inzicht in de P+R behoefte op (middel)lange termijn. De NS maakt periodiek prognoses over de ontwikkeling van het aantal treinreizigers en het voor- en natransport.

Meer weten? 

Empaction heeft ruimte ervaring met adviesvraagstukken rondom P+R’s en stationsgebieden. De afgelopen jaren hebben we voor meerdere opdrachtgevers trajecten ondersteund van analyse naar beleid en begeleiding van realisatie van P+R’s. Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neen dan contact op met een van onze adviseurs via 040-213 78 80, of volg ons op LinkedIn, dan blijft u op de hoogte van alle projecten.