Skip to main content

Parkeren op afstand in Merwedekanaalzone

De Gemeente Utrecht verwacht in 2040 meer dan 455.000 inwoners te hebben. De groei van de stad Utrecht verlangt een andere kijk op het parkeerbeleid. Er wordt daarom een nieuwe modulaire parkeernota vastgesteld, de parkeervisie. Een onderdeel van deze parkeervisie is de deelmodule Parkeren op Afstand. In de ontwikkeling Merwedekanaalzone is het concept parkeren op afstand al opgenomen. Collega Sebastiaan Dommeck ondersteunt de gemeente Utrecht en biedt inhoudelijk expertise op het vlak van parkeren binnen deze ruimtelijke ontwikkeling. 

Foto: Marco Broekman

Het parkeren op afstand is een vorm van ketenmobiliteit: de reiziger stapt over van de auto naar de fiets of het openbaar vervoer of visa versa. Parkeren op afstand bestaat al jaar en dag in het mobiliteitsnetwerk in de vorm van P+R locaties. Enerzijds zijn dit locaties nabij treinstations om de overstap naar de modaliteit trein te bevorderen, anderzijds zijn dit parkeerlocaties aan de rand van de stad om de overstap naar collectief vervoer voor de “last mile” te bevorderen. Beide concepten zijn vooral ingegeven om de intensiteiten op het autonetwerk te reduceren en doorstroming te bevorderen.

Binnen de ruimtelijke ontwikkeling Merwede gaan we nog een stap verder. Binnen deze ontwikkeling wordt een zeer lage parkeernorm gehanteerd in het faciliteren van de eigen auto in het gebied zelf. Bewoners krijgen wel de mogelijkheid om hun auto op afstand te parkeren. Met dit concept parkeren bewoners hun auto aan de rand van de stad, dichtbij een snelwegaansluiting. Vanaf hun woonhuis krijgen ze via een mobiliteitsplatform vervoer aangeboden van en naar hun auto. Welke locaties zijn geschikt? Welke propositie dient aangeboden te worden? Hoe ziet de financiering uit van dit concept? Collega Sebastiaan Dommeck is dit concept verder vorm aan het geven, samen met de mobiliteitsexperts van het project Merwede.

Gedragsverandering

Parkeren op afstand – in plaats van parkeren op of dicht in de buurt – van je woning vraagt om een gedragsverandering. Deze gedragsverandering komt alleen tot stand als dit voordelen oplevert voor de reiziger en het product voldoet aan diens wensen en behoeften. Het keuzeproces pakt voor ieder individu anders uit. De uitkomst is onder andere afhankelijk van het reismotief, het tijdstip van reizen, de reistijd, de kosten en het gewoontegedrag.

Vernieuwend concept

We zijn er trots op dat we bij dit vooruitstrevende project onze kennis en kunde op het gebied van parkeren en mobiliteit kunnen inbrengen. Samen met alle partijen gaan we de komende jaren ervaren wat succesvol is en waar bijgestuurd moet worden.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.