Skip to main content

Parkeeropgave centrumgebieden nu oppakken voor periode na corona

De winkelfunctie van middelgrote stadscentra staat al langere tijd onder druk. Door structurele wijzigingen in het consumentengedrag is de regionale rol en positie van dit soort centra geen vanzelfsprekendheid meer. De coronacrisis versterkt en versnelt deze ontwikkeling. De komende jaren staan dan ook in het teken van het aanpassen en herpositioneren van centrumgebieden. In diverse steden zijn dit soort planprocessen al voor de coronacrisis in gang gezet. Het is belangrijk dat het parkeerbeleid en de bijbehorende organisatie en exploitatie tijdig meegroeien met de veranderende stadscentra. Collega Dirk Moorees legt in deze blog uit waarom. 

Laten we beginnen met een algemeen kader: parkeren is altijd een ondersteunende activiteit. De inzet van parkeerregulering is daarmee nooit een doel op zich, maar een middel. In geval van schaarste kunnen de primaire doelgroepen van een centrumgebied met behulp van parkeerregulering gefaciliteerd en geprioriteerd worden. Het bepalen van welke doelgroepen we waar willen hebben staan, is de basis van elke parkeerregulering. Binnen de regulering kun je differentiëren. Die keuzes zijn afgestemd op een specifieke doelgroep en dat bepaalt uiteindelijk het regime per parkeerlocatie.

Parkeerregulering blijft nodig ondanks veranderende doelgroep

In de centrumgebieden waar de regionale winkelfunctie onder druk staat, zien we dat de primaire doelgroepen stap voor stap in soort en omvang veranderen. Waar in het verleden de nadruk lag op winkelen en boodschappen doen, zal de komende jaren  – naast boodschappen doen –  een steeds belangrijkere rol weggelegd zijn voor wonen, horeca, cultuur en evenementen. De schaarste aan populaire parkeerplaatsen tijdens piekmomenten blijft bestaan. Hierdoor is en blijft een vorm van parkeerregulering nodig.

Passend en betaalbaar parkeerregime

Voor de middelgrote stadscentra wordt het een uitdaging om een parkeerregime te ontwikkelen dat:

  • de autobereikbaarheid voldoende ondersteunt;
  • geen ‘dissatisfier’ vormt voor de verschillende type bezoekers;
  • een kwaliteitsslag van de openbare ruimte mogelijk maakt (autoluw en ruim baan voor fietser en voetganger) én
  • betaalbaar blijft voor de gemeente.

Het structureel op orde krijgen van de exploitatie van het parkeerbeleid wordt mede gezien de financiële bijwerkingen van corona op de gemeentebegroting een serieus issue voor de komende jaren. Dus met het opstellen van een parkeerbeleid dat aansluit op de centrumvisie van de stad alleen ben je er nog niet. Voor een financieel gezonde parkeerexploitatie moet de organisatie efficiënt werken. Het digitaliseren van de gemeentelijke parkeerketen is hierbij anno 2020 een logische stap. Dit draagt tevens bij aan een betere dienstverlening voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Parkeerbeleid actualiseren bij tot stand brengen centrumvisie

Bij het ontwikkelen van een centrumvisie werken gemeenten nauw samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. Dat is het ideale moment om het parkeerbeleid te actualiseren, omdat dan alle bepalende sleutelfiguren om tafel zitten. Zij kunnen de beleidskeuzes op het gebied van parkeren en mobiliteit in de brede context en samenhang van de centrumvisie afwegen. De keuzes die gemaakt worden voor een toekomstbestendig parkeerbeleid hoeven niet in beton gegoten te zijn, maar mogen de ruimte laten om mee te groeien met maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in een centrumgebied. Op deze manier voorkom je de traditionele discussie die enkel gaat over de hoogte van het parkeertarief. Laten we nu samen aan de slag gaan met een volwaardig parkeerplan dat ondersteuning biedt aan een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.