Skip to main content
Venray

Parkeeronderzoek binnenstad gemeente Venray

De gemeenteraad van Venray heeft, mede door signalen vanuit de ondernemers over teruglopende omzetten, besloten tot het invoeren van twee parkeerpilots. Één pilot waarbij het parkeren volledig gratis wordt en één waarbij alleen op de terreinen met een slagboom betaald moet worden. Deze pilots moeten inzicht geven in de effecten van het afschaffen van betaald parkeren. Na afloop van de pilots neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het te volgen parkeerbeleid. De ervaringen van deze twee pilots worden bij het nemen van die beslissing betrokken. 

Uitvoeren pilots en verwerken gegevens

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de inventarisaties en onderzoeken van diverse aspecten tijdens de pilots. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de pilots bestaan onder andere uit het uitvoeren van parkeerdrukmetingen, enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het verwerken van resultaten hiervan en het regisseren van panelbijeenkomsten.
Het resultaat is een monitoringsrapport met daarin alle resultaten van de pilots. Hierin wordt samengevat wat de positieve en negatieve gevolgen van de twee invullingen van het parkeerbeleid zijn. Het resultaat is een monitoringsrapport met daarin alle resultaten van de pilots. Hierin wordt samengevat wat de positieve en negatieve gevolgen van de twee invullingen van het parkeerbeleid zijn. Vervolgens is een advies aan de raad opgesteld.

Betaald parkeren afgeschaft

Op basis van de, door Empaction begeleidde, parkeerpilots heeft de raad besloten het betaald parkeren in Venray af te schaffen. De gemeente is overgestapt naar een blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum, betaald parkeren achter slagbomen en verder vrij parkeren.

Betaald parkeren afgeschaft

Op basis van de, door Empaction begeleidde, parkeerpilots heeft de raad besloten het betaald parkeren in Venray af te schaffen. De gemeente is overgestapt naar een blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum, betaald parkeren achter slagbomen en verder vrij parkeren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.