Skip to main content
Aramis allee wonen

Parkeerdrukmeting Bloemschevaert voor AlleeWonen

Empaction heeft een parkeerbalans opgesteld voor het door AlleeWonen nieuw te ontwikkelen woon/zorggebied Bloemschevaert in Roosendaal. Inmiddels is het gebied volop in ontwikkeling en is het belangrijk om te controleren of de opgestelde parkeerbalans juist is. Dit gebeurt aan de hand van parkeerdrukmetingen. Op basis van de resultaten van deze metingen kan de inrichting van het gebied waar nodig aangepast worden, om eventuele afwenteling van parkeerdruk op de omgeving te voorkomen.

Meetperiodes

Gedurende een jaar werden in drie meetperiodes van drie dagen parkeermetingen uitgevoerd. In iedere meetperiode werd het aantal parkeerplaatsen en het aantal geparkeerde voertuigen  geregistreerd. De gegevens van deze parkeermetingen worden vervolgens per meetperiode geanalyseerd en vergeleken met de eerder opgestelde parkeerbalans. Na afronding van de laatste meting, is een verschillenanalyse opgesteld, waaruit een conclusie getrokken kan worden over de parkeerdruk in het gebied en eventuele vervolgacties.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.