Skip to main content

Opstellen parkeerbalans en visie deelmobiliteit TBV Wonen Tilburg

Woningcorporatie TBV wonen heeft Empaction gevraagd haar te ondersteunen bij de beantwoording van de parkeer- en mobiliteitsvraagstukken van de nieuwbouwontwikkeling High Lane, onderdeel van het stedenbouwkundig complex Tilburg Talent Square (TTS).

De ondersteuning bestaat in eerste instantie uit het opstellen van een zo realistisch mogelijke parkeerbalans. Dit is gedaan voor de ontwikkeling van High Lane (fase 2), dat bestaat uit zo’n 150 huurappartementen, als voor de bestaande 705 studentenwoningen in TTS (fase 1). Daarnaast stelt Empaction in samenspraak met TBV Wonen een visie op over deelmobiliteit voor de gehele plot (bestaand en nieuw).

Overeenstemming over deelmobiliteit

Doel van de visie is om tot overeenstemming te komen over de wijze waarop TBV Wonen op de gehele plot met deelmobiliteit wil omgaan. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van het effect van de deelmobiliteit op het autobezit van de (nieuwe) bewoners. Uiteindelijk resulteert dit in een parkeerbalans met waarin op basis van een goed doordacht plan van deelmobiliteit een reductie is opgenomen van een aantal parkeerplaatsen. Dit plan wordt vervolgens afgestemd met de gemeente.

Als dit overall plan met deelmobiliteit wordt goedgekeurd door de gemeente, dan wordt enerzijds voorzien in de mobiliteitsbehoeften van de toekomstige bewoners en anderzijds hoeven er niet meer parkeerplaatsen worden aangelegd, dan op basis van de huidige inzichten nodig is. Ook zal duidelijk zijn hoe die deelmobiliteit wordt aangeboden en hoe parkeerrechten zullen worden verkocht aan de nieuwe bewoners.

Win-win situatie

Binnenstedelijk is de ruimte al schaars en kostbaar en dat wordt er met de verdichtingsopgave niet beter op. Waar mogelijk bouwen gemeenten en ontwikkelaars dan ook liever meer woningen dan een X-aantal parkeerplaatsen. Daar staat dan wel een goede analyse van de mobiliteitsbehoefte tegenover.
Een belangrijk voordeel op deze plot is dat er integraal gekeken wordt naar de reeds bestaande studentenwoningen en de uitbreiding daarop met High Lane. Een goed aanbod van deelmobiliteit is niet alleen aantrekkelijk voor alle nieuwe bewoners, maar ook voor de huidige bewoners (studenten). Het idee is dat deelmobiliteit al beschikbaar is nog voordat de eerste bewoners van High Lane op de plot wonen. Op deze manier kunnen zij direct de voordelen van deelmobiliteit ervaren en daarmee is deze locatie aantrekkelijk voor mensen zonder auto.

Het idee is om een deel van de vaste kosten voor de beschikbaarheid van te verrekenen met de VVE. Daardoor kan enerzijds de prijs van gebruik omlaag en zal het eigen autobezit ook minder aantrekkelijk zijn. Je betaalt immers al mee aan de kosten van de beschikbaarheid van de deelauto’s/scooters/fietsen.

High Lane kan gezien worden als een pilot voor toekomstige binnenstedelijk ontwikkelingen.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.