Skip to main content
Elst

Ontwikkeling en realisatie nieuwe P+R voorzieningen NS

Voor de NS is een goede autobereikbaarheid van de stations van strategisch belang. Onder andere voor de P+R locaties in de gemeenten Den Bosch, Maastricht en Elst heeft NS stations Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij de parkeermanagement aanbesteding van de P+R voorzieningen. 

Financiële haalbaarheid toetsen

Wij verkenden de financiële haalbaarheid van de daar te realiseren P+R voorzieningen. Onder begeleiding van Empaction is NS voor de realisatie op zoek gegaan naar marktpartijen. Empaction formuleerde een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument en begeleidde de aanbestedingen.

Aanbestedingsformat

Een aanbestedingsformat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het belang van de belanghebbenden (o.a. gemeenten, NS, exploitant en het Ministerie van I&M) wordt geborgd.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.