Skip to main content
Helmond

Ontwerp exploitatiemodel herschikking parkeerplaatsen

In 2017 heeft de gemeente Helmond het Centrumperspectief vastgesteld. In het Centrumperspectief staan de contouren om van het centrum van Helmond in 2030 dé centrale ontmoetingsplek van de stad en van de regio te maken. Naast veel kleine aanpassingen om het centrum aantrek¬kelijker en levendiger te maken, zijn er ook grotere aanpassingen nodig. Eén van deze grotere aanpassingen is de herschikking van het parkeren in en rond het centrum van de stad.

Kwaliteitsimpuls

De herschikking van het (betaald) parkeren voorziet in de opheffing van parkeerplaatsen op straat en in het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen in gebouwde voorzieningen. Doel van deze herschikking is een kwaliteitsimpuls: de parkeerplaatsen op straat verdwijnen om een aantrekkelijk verblijfsgebied in het centrum van Helmond te kunnen realiseren.

De gemeente Helmond wenste inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van deze herschikking voor de totale gemeentelijke parkeerexploitatie. Om tot de gewenste herschikking te komen heeft de gemeente Helmond vier scenario’s opgesteld.

Empaction heeft in opdracht van de gemeente Helmond een rekenmodel opgesteld. In dit rekenmodel worden de financiële gevolgen op lange(re) termijn voor de totale parkeerexploitatie van de vier betreffende scenario’s doorgerekend en inzichtelijk gemaakt. In het rekenmodel is een veelheid aan variabelen ingebouwd. Door aan de ‘knoppen’ van deze variabelen te draaien, wordt inzicht gegeven in de toekomstige exploitatie van het parkeren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.