Skip to main content

Onderzoek toekomstige parkeerlocaties Venlo

De gemeente Venlo heeft Empaction gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor het realiseren van een parkeergarage. In dit project werkt Empaction samen met het stedenbouwkundige bureau van Tom van Tuijn.

De ambitie van het gemeentebestuur is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.
Tegelijkertijd wordt de binnenstad van Venlo geconfronteerd met een zekere disbalans tussen de vraag naar en het aanbod aan parkeerplaatsen: de beschikbare parkeercapaciteit ligt niet optimaal ten opzichte van de favoriete bestemmingen. Deze disbalans is onder andere ontstaan doordat in 2017 de parkeergarage het Arsenaal is gesloopt. Herbouwen in combinatie met andere functies is ingewikkeld gebleken.

Dynamiek en levendigheid

Op dit moment verbreedt en verhoogt Venlo het winkel- en horecaprofiel in het stedelijk centrum, zodat in combinatie met cultuur en recreatie er een volwaardig aanbod ontstaat voor een gezellig dagje uit. Tegelijkertijd ziet ook Venlo dat steeds meer mensen naar de stad trekken. De (nieuwe) bewoners in het stedelijk centrum zorgen voor dynamiek en levendigheid buiten de winkeltijden en het toeristisch hoogseizoen.

Nieuwe toekomstvisie parkeren en bereikbaarheid

Gezien al deze ontwikkelingen wordt het bereikbaarheidsvraagstuk van de binnenstad steeds ingewikkelder. Vandaar ook de behoefte aan een nieuwe toekomstvisie parkeren en bereikbaarheid. Dit betreft een beleidsplan voor de gehele gemeente. De binnenstad krijgt daarin een prominente plek vanwege de specifieke parkeeropgave die daar ligt. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het bijbouwen van parkeercapaciteit levert een inhoudelijke bijdrage aan deze visie en zorgt daarmee dat integrale afweging mogelijk is.

Onderzoek in nauwe samenwerking met verschillende disciplines

Een nieuwe parkeergarage draagt direct bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad van Venlo en raakt vele andere beleidsvelden, zoals een centrumvisie, woonvisie, duurzaamheidsagenda, mobiliteit en financiën. Gezien deze raakvlakken vindt dit onderzoek plaats in nauwe samenwerking met verschillende interne disciplines binnen de gemeente. Daarnaast is het onderwerp parkeren in Venlo al jaren actueel en is het voor draagvlak essentieel dat externe stakeholders van de binnenstad meepraten in de keuzes die onderweg gemaakt worden.

Dergelijke processen vragen om veel afstemming en de planning en voortgang is mede afhankelijk van de agenda’s van de betrokkenen. Echter, het streven is om het rapport voor de zomer van 2020 op te leveren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.