Skip to main content

Onderzoek parkeerdruk zorginstellingen voor passende parkeernorm

Zorgvastgoedontwikkelaar Thuismakers BV uit Den Haag ontwikkelt in heel Nederland woonomgevingen waar passende zorg verleend kan worden. Maar gemeenten hanteren verschillende parkeernormen. En elk type zorgfunctie heeft met een ander aantal medewerkers en bezoekers van doen, hetgeen effect heeft op het benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen. Thuismakers heeft Empaction dan ook gevraagd om onderzoek te doen naar de werkelijke parkeerdruk bij zorginstellingen, om zo tot een passende parkeernorm te komen.

Om tot een parkeereis te komen die aansluit bij de praktijk, is allereerst een goede onderbouwing noodzakelijk. Daarom hebben we ingezet op kwantitatief onderzoek dat inzicht geeft in de parkeerbehoefte bij een aantal referentielocaties. Verspreid over Nederland zijn parkeertellingen uitgevoerd; bij 10 geselecteerde zorglocaties gericht op dementiezorg. Daarbij zijn de volgende aspecten gemeten: de beschikbare parkeercapaciteit bij de zorglocaties, de werkelijke bezetting van de parkeerplaatsen bij de locaties, de motieven van die parkeerders, de beschikbare capaciteit en de werkelijke bezetting van parkeerplaatsen in de omgeving van de zorglocaties.

Toekomstbestendige norm

Door de werkelijke bezetting van parkeerplaatsen af te zetten tegen het aantal wooneenheden per zorglocatie, hebben we een beeld geschetst van het werkelijke aantal benodigde parkeerplaatsen bij de onderzochte locaties. Hier moeten we wel een kanttekening plaatsen. Het onderzoek is namelijk uitgevoerd ten tijde van de coronacrisis. En de gevolgen van die crisis hebben zeer waarschijnlijk invloed gehad op de onderzoeksresultaten. Gedurende het parkeeronderzoek was er immers een apart bezoekersbeleid van kracht om de kans op besmetting van bewoners en medewerkers te minimaliseren. Het aantal bezoekers was beperkt tot maximaal 2 per bewoner per dag. Als eenzelfde meting een jaar eerder was uitgevoerd (november 2019), zou de bezettingsgraad waarschijnlijk hoger zijn geweest.

De parkeervraag van werknemers (60% van de totale parkeervraag) is wel vergelijkbaar met de ‘normale’ situatie. Daarom is geadviseerd om een iets hogere parkeernorm per wooneenheid te hanteren. Door deze norm te hanteren, is een buffer ingebouwd voor een groei van het aantal bezoekers ten opzichte van de waargenomen bezetting.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.