Skip to main content

Onderzoek naar P+R in de Schipholcorridor

Eind augustus is Empaction gestart met een onderzoek naar P+R in opdracht van provincie Noord Holland. De P+R-voorzieningen bij een aantal stations langs de Schipholcorridor worden gebruikt om de auto te parkeren en met de trein naar Schiphol te reizen. De P+R is op deze locaties goedkoper dan parkeren rond Schiphol zelf. Gevolg is dat er voor lokaal gebruik van de P+R te weinig plek is. Dit is een typisch regionale opgave, omdat oorzaak en gevolg bij verschillende partijen liggen. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil daarom inzicht in het functioneren van de P+R terreinen. Het onderzoek naar P+R maakt onderdeel uit van het regionale beleidsprogramma OV-knooppunten.

Het onderzoek van Empaction bestaat uit de volgende 4 stappen:
1.    Inventarisatie en analyse van ruim 60 P+R locaties op basis van deskresearch, bezoek op locatie en diverse gesprekken/interviews met stakeholders.
2.    Aanvullend veldwerk onderzoek in de vorm van parkeerdrukmetingen en enquêtes onder gebruikers.
3.    Het ontwikkelen van een toolkit waarin kansrijke oplossingsrichtingen voor het beter functioneren van P+R in de Schipholcorridor worden beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in oplossingen voor de korte, middellange en langere termijn.
4.    Samen met betrokken stakeholders maatwerkoplossingen uitwerken voor een aantal nader te bepalen OV knooppunten.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.