Skip to main content

Mobiliteitshubs, de oplossing voor stedelijke verdichting

Op 17 september vindt de eerste editie van het Nationale HUB Congres plaats. Empaction en Royal HaskoningDHV zijn hier als partners aanwezig en verzorgen gezamenlijk een online sessie over de mobiliteitshub als oplossing voor stedelijke verdichting. 

Veel gemeenten hebben de ambitie om het autogebruik en autobezit terug te dringen. Deels met repressief beleid (minder parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen en/of het schrappen van parkeerplaatsen in de openbare ruimte), deels door middel van stimulerend beleid (meer plek voor deelmobiliteit, investeringen in het openbaar vervoer en de fiets). Mobiliteitshubs spelen hier een belangrijke een rol in. Zowel in gebiedsontwikkeling als binnen autoluwe ambities voor de bestaande stad. Juist daar moet de inwoner van de stad een goed deelmobiliteitsaanbod vinden, dat als volwaardig alternatief voor de eigen auto kan dienen. De mobiliteitshub is daarvoor de aangewezen plek: een knooppunt als onderdeel van een netwerk, waar verschillende modaliteiten en de bijbehorende infrastructuur samengebracht zijn.

Druk op schaarse openbare ruimte neemt toe

De afgelopen decennia groeiden steden vooral door geografisch uit te breiden. De traditionele Vinex-wijk bevindt zich aan de buitenkant van de stad, goed ontsloten door nieuwe of verbrede wegen en met ruim voldoende (gratis) parkeren voor de deur. De laatste jaren vindt juist een verschuiving plaats naar binnenstedelijke inbreiding. Oudere bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woonwijken, veelal in hoge dichtheden om de vraag naar woningen te kunnen bijbenen. Omdat bestaand gebied wordt getransformeerd, is er echter nauwelijks tot geen ruimte voor extra infrastructuur om alle extra verkeersbewegingen van nieuwe bewoners te faciliteren. Tegelijkertijd streven veel steden en regio’s in de bestaande stad naar meer leefbaarheid, groen, ruimte voor waterberging en klimaatadaptatie en – niet te vergeten – meer ruimte voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Kortom, de druk op de schaarse openbare ruimte in steden neemt vanuit twee kanten toe.

Van visie tot realisatie

Maar waar te beginnen? Wanneer biedt de mobiliteitshub dé oplossing voor bereikbaarheidsproblemen? Het opstellen van een mooie visie gepresenteerd in een gelikte visualisatie is één ding. Hem vervolgens gerealiseerd krijgen is een tweede. Juist in de fase van concretisering, waar verschillende stakeholders en belanghebbenden aan tafel zitten, is het de kunst de meest optimale mobiliteitshub, zowel in functie als voor de omgeving, te realiseren.

Vraagstukken als:
–    de financiering (wie betaalt de kosten van het parkeervastgoed?),
–    de exploitatie (is er een kostendekkende business case en wie draagt de risico’s?) en
–    de governance (wie kan wanneer bijsturen op welk thema, en wie bepaalt welke deelmobiliteitsaanbieder onder welke condities waar mag staan?) zorgen voor taaie dossiers.
Tegelijkertijd vragen transitieopgaven als deze bovendien om adaptiviteit.

Hoe lossen we in de uitwerking van mobiliteitsvisies deze dilemma’s op en zetten we betekenisvolle stappen in de uitwerking van mobiliteitsuitdagingen van steden?

Praat met ons mee! Nationaal HUB congres – 17 september 2020 – 14:50 – 15:30 uur.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.