Skip to main content

Met ‘Ontdek de e-car’ elektrisch rijden ervaren

Hoe breng je elektrisch rijden onder de aandacht van zoveel mogelijk medewerkers? Die vraag stond centraal bij Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar (voorheen Maastricht Bereikbaar, red). Het antwoord: door drempels voor elektrisch rijden zoveel mogelijk weg te nemen. Het nieuwe initiatief ‘Ontdek de e-car’ laat 500 forenzen kennismaken met alle ins en outs van elektrisch rijden.

Conceptuele uitwerking

Empaction had een adviserende en uitwerkende rol in de conceptuele uitwerking van het project. Zo organiseerden we onder andere brainstormsessies met het team van Zuid-Limburg Bereikbaar. Empaction had daarnaast de verantwoordelijkheid in de daarvoor relevante aanbestedingsdocumenten, waaronder programma’s van eisen en programma’s van wensen. We legden contact met marktpartijen om de mogelijkheden vanuit de markt te verkennen. Dit resulteerde in de benodigde aanbestedingsstukken, waarmee de aanbesteding uitgezet kon worden. Het betrof hier een aanbestedingsleidraad, Programma van Eisen en Gunningscriteria. Op donderdag 16 januari 2020 werd tijdens de InterClassics beurs in Mecc Maastricht het startschot gegeven aan het project ‘Ontdek de e-car’.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.