Met ‘Ontdek de e-car' elektrisch rijden ervaren

Hoe breng je elektrisch rijden onder de aandacht van zoveel mogelijk medewerkers? Die vraag stond centraal bij Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar (voorheen Maastricht Bereikbaar, red). Het antwoord: door drempels voor elektrisch rijden zoveel mogelijk weg te nemen. Het nieuwe initiatief ‘Ontdek de e-car’ laat 500 forenzen kennismaken met alle ins en outs van elektrisch rijden.

Conceptuele uitwerking

Empaction had een adviserende en uitwerkende rol in de conceptuele uitwerking van het project. Zo organiseerden we onder andere brainstormsessies met het team van Zuid-Limburg Bereikbaar. Empaction had daarnaast de verantwoordelijkheid in de daarvoor relevante aanbestedingsdocumenten, waaronder programma’s van eisen en programma’s van wensen. We legden contact met marktpartijen om de mogelijkheden vanuit de markt te verkennen. Dit resulteerde in de benodigde aanbestedingsstukken, waarmee de aanbesteding uitgezet kon worden. Het betrof hier een aanbestedingsleidraad, Programma van Eisen en Gunningscriteria. 

Op donderdag 16 januari 2020 werd tijdens de InterClassics beurs in Mecc Maastricht het startschot gegeven aan het project ‘Ontdek de e-car’. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste parkeertrends en inspirerende projecten? Volg ons dan op LinkedIn, Instagram en Facebook