Skip to main content

Met meer deelauto’s, minder parkeerplaatsen?

Binnenstedelijk wordt bij nagenoeg alle grootschalige woningbouwprojecten geëxperimenteerd om met de inzet van deelauto’s het aantal benodigde parkeerplaatsen te verlagen. Financieel heeft de business case geen ruimte voor een ondergrondse parkeervoorziening en ruimtelijk past het gewoon niet. De vraag is nu of dergelijke bouwprojecten geholpen zijn met het aanbieden van deelmobiliteit. Vanuit het CROW kreeg Empaction de opdracht om (in samenwerking met de TU Eindhoven) te onderzoeken wat het effect is van deelmobiliteit op de parkeernorm bij de functie Wonen en in welke mate het aantal parkeerplaatsen naar beneden kan worden bijgesteld met de inzet van deelmobiliteit?

Een enquête onder verschillende doelgroepen moet antwoord geven op de onderzoeksvraag. De focus ligt daarbij primair op ontwikkelingen in een binnenstedelijke omgeving. Gemeenten en ontwikkelaars zijn partners in het onderzoek. Zij zijn immers degenen die straks met elkaar afspraken moeten gaan maken over het aantal parkeerplaatsen en de vormen van deelmobiliteit. Maar uiteindelijk is de vraag wat deelmobiliteit doet op het autobezit bij nieuwbouw vooral relevant voor de nieuwe bewoners.

Data en ervaringscijfers

De CROW kencijfers parkeren zijn gebaseerd op een enorme set van data. Vandaar dat bij een ontwikkeling op basis van ervaringscijfers een redelijk nauwkeurige inschatting kan worden gegeven van de parkeerbehoefte. Resultaten uit het verleden geven hier een goede indicatie voor de toekomst. Voor deelauto’s zijn er wel ervaringscijfers, maar het voorspellend vermogen daarvan is nog niet groot. Enerzijds omdat de set nog klein is, maar vooral omdat de markt van deelmobiliteit binnenstedelijk ontzettend in beweging is. Zowel qua vraag als qua aanbod.

Op dit moment is er relatief weinig historische data beschikbaar over het gebruik van deelmobiliteit in een woonomgeving. We richten het onderzoek zodanig in dat we na afloop weten welke omgevingsfactoren de grootste bijdrage leveren aan de effectiviteit van autodelen op het autobezit. En dat effect zullen we binnen bandbreedtes kwantificeren. Tegelijkertijd zullen we inzicht geven in andere factoren, zoals doelgroepen en vorm van aanbod deelmobiliteit, die bepalen aan welke kant van de bandbreedte het resultaat zal komen te liggen.

Voor- én tegenstanders deelauto’s

In diverse steden lopen al experimenten met de inzet van deelauto’s om daarmee het aantal parkeerplekken terug te brengen en ruimte te creëren voor meer woningen, of andere belangrijke zaken, zoals groen of ruimte voor spelende kinderen. Het is belangrijk om te weten te komen met welke maatregelen en voorzieningen woonconsumenten te verleiden zijn een eigen auto weg te doen of er (nog) geen aan te schaffen. Al zal niet iedereen afstand willen doen van zijn of haar eigen auto. Het is ook niet de bedoeling dat alleen voorstanders van het gebruik van deelauto’s de vragenlijst invullen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de grootte van de groep die hier wel voorstander van is en wat voor andere voorzieningen daarbij horen. Maar daarnaast moet het onderzoek ook inzicht geven hoe groot de groep is die vasthoudt aan het eigenautobezit en er dus niet over peinst om de eigen auto weg te doen. Een juist beeld is nodig om tot de goede keuzes te komen.

Help mee! 

Meedoen aan de enquête kan tot eind december 2020. Uw gegevens worden geheel anoniem door de Technische Universiteit Eindhoven verwerkt. De resultaten worden op een later moment bekend gemaakt via het CROW.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.