Skip to main content

‘MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen’

Onze mobiliteit moet duurzamer, slimmer en veiliger. Dat vraagt om actie. Overal in Nederland werken bedrijfsleven, burgers en overheid nu al samen aan duurzame mobiliteit. Met welke maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn we aan de slag? Wat is er nu al mogelijk en wat kunnen we daarvan leren? Tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit staan deze vragen centraal. Onze collega Sebastiaan Dommeck verzorgt tijdens het festival een interactieve sessie met als titel: ‘MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen’.  

Omschrijving interactieve sessie

Gemeenten hebben – met het toetsen van ruimtelijke plannen en het opleggen van parkeernormen – een belangrijk middel in handen om het aanbieden van Mobility As A Service (MaaS) te stimuleren. Het vergt een flexibelere toepassing van parkeernormen, die naar beneden bijgesteld kunnen worden als projectontwikkelaars een MaaS-oplossing aanbieden bij een nieuwe ontwikkeling. Voor projectontwikkelaars kan dit een aantrekkelijke ‘korting’ op de parkeernorm opleveren. Dit biedt hen mogelijkheden om deze ruimte anders in te vullen, bijvoorbeeld met extra woningen, groen of andere faciliteiten. Tegelijkertijd is aandacht nodig voor het borgen van een duurzame parkeer- en mobiliteitsoplossing. De vraag is binnen welke randvoorwaarden een lagere parkeernorm kan worden toegepast wanneer MaaS wordt ingezet om (een gedeelte van) de mobiliteitsbehoefte van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen. Via het parkeernormenbeleid is door gemeente Amersfoort een toetsingskader voor en een visie op MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen beschreven. Hiermee zet gemeente Amersfoort, als één van de eerste gemeenten, een belangrijke stap in het realiseren van haar ambities op het vlak van bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Samen gaan we vanuit verschillende rollen de invulling hiervan bespreken.

Waarom deelnemen?

Deelnemers leren wat de mogelijkheden en potentie zijn van MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen, op het vlak van bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Ze leren meer over het proces van komen tot beleid op dit gebied en krijgen inzicht in de rollen die verschillende partijen hebben bij de invulling hiervan.

Locatie en tijd

Het Festival Duurzame Mobiliteit vindt plaats op dinsdag 1 oktober in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De interactieve sessie van Sebastiaan met als titel ‘Maas bij ruimtelijke ontwikkelingen’ valt in de categorie ‘Verduurzaming personenmobiliteit’ en start om 14:00 uur in Wachtkamer 2. Praat met ons mee!

Meer informatie over het festival vindt u op: www.festivalduurzamemobiliteit.nl

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.