Skip to main content
MaaS

MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente Amersfoort

Bij grote ruimtelijke ontwikkelingen wordt Mobility-as-a-Service (MaaS) gezien als instrument om parkeernormen omlaag te brengen. De gedachte is dat een flexibel aanbod van mobiliteit zorgt voor een afname in het autogebruik- en bezit. Het gevolg is dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn om in de vraag te voorzien. 

De inzet van MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen is relatief nieuw en de effecten op de parkeervraag zijn daarom nog onzeker. Dit roept de vraag op welke rol een gemeente moet pakken bij deze vraagstukken. En welke kaders/randvoorwaarden zij moeten stellen bij de inzet van MaaS om een duurzame parkeeroplossing te borgen.

Collega’s Sebastiaan Dommeck en Kay van der Kraan hebben, samen met de gemeente Amersfoort, een 1e antwoord gegeven op deze vragen. Het resultaat is een uitgewerkt beleid over de inzet van MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen welke door de raad is vastgesteld. Op basis van dit beleid begeleidt Empaction de gemeente Amersfoort in de verdere implementatie van dit beleid. Zoals de ontwikkeling van een mobiliteitsfonds, afspraken met ruimtelijke ontwikkelaars en de opzet van een digitaal platform in de stad om gemeentebreed deelmobiliteit te ontsluiten.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.