Skip to main content

Dirk Moorees

Adviseur

In ons werk leveren we iedere dag een concrete bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden, gebieden en locaties. Het in teamverband werken aan vraagstukken en projecten met een belangrijke maatschappelijke functie is mooi en boeiend om te doen. Mijn aanpak in projecten is er altijd op gericht om zaken in beweging te krijgen: samen met collega’s en externe partners en met oog voor ieders belang.

Ik ben sinds 1998 werkzaam in de wereld van verkeer en parkeren. Tijdens mijn opleiding verkeerskunde aan de NHTV (tegenwoordig BUas) heb ik stages gelopen bij Q-Park, gemeente Hilversum en het Ministerie van I&W. Via deze stages heb ik mijn eerste praktijkervaringen met het vakgebied parkeren opgedaan. In de periode 1999-2004 heb ik bij Q-Park gewerkt op de afdeling Research & Development. Daarna ging ik aan de slag bij de beleidsafdeling Openbare Ruimte van de gemeente Nijmegen (2004-2008). Sinds 2008 ben ik met veel plezier adviseur en projectleider bij Empaction.

Bekijk hier de agenda van Dirk.

Ons team