Skip to main content
Gorinchem

Implementatie parkeerverordening Gorinchem

Gorinchem is een unieke vestigingsstad. De parkeerdruk in de binnenstad loopt op piekmomenten echter extreem hoog op. Zo’n hoge parkeerdruk gaat ten koste van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. Samen met Parkeerpanels heeft Empaction gewerkt aan een herijking van het parkeerbeleid. Het uiteindelijke doel van het nieuwe beleid: de parkeerdruk zodanig spreiden zodat voor iedereen een acceptabele situatie ontstaat. 
Nieuw beleid moet ook worden uitgevoerd. Het verzoek van Gorinchem was of  Empaction hierin kon ondersteunen en ontzorgen. 

Van A tot Z

De implementatie van de nieuwe parkeerverordening raakt de gehele parkeerketen van de gemeente. Van handhaving tot aan de publieksbalie. Empaction heeft samen met al deze partijen in beeld gebracht wat er moest gebeuren en heeft daarin het voortouw genomen. Onder andere door  interne werkprocessen te stroomlijnen en af te stemmen met externe partijen uit de parkeerketen.

Van straat naar garages

De parkeerverordening is geïmplementeerd. Onderdeel daarvan is de introductie van een flex-abonnement voor het parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. Met deze vergunning kunnen bewoners alleen overdag op straat parkeren. In de avond is het parkeren in de parkeergarages gratis en overdag kan hier goedkoper worden geparkeerd. Hierdoor wordt de parkeerdruk op straat in de avond lager. En dit is precies het moment waarop de problemen het grootst waren!

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.