Skip to main content

Hoe zorgen we voor voldoende parkeergelegenheid binnen een herontwikkeling?

In de herontwikkeling van het terrein van de voormalige onderhoudswerkplaats ten Noorden van het NS-station Tilburg vormen goede parkeerfaciliteiten een belangrijke voorwaarde voor succes. Opdrachtgever is de BV Wijkontwikkelingsmaatschappij: De Werkplaats (WOM), een participatie van Volker Wessels en gemeente Tilburg. Empaction is gevraagd de mogelijkheden met betrekking tot het eigendom, de exploitatie en het beheer in beeld te brengen en voorstellen te doen voor voldoende parkeergelegenheid tegen (economisch gezien) zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Uitwerking met oog voor belangen

Bij het vaststellen van de uitgangspunten bleek dat vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt, een gebiedsgerichte oplossing van het parkeervraagstuk onvermijdelijk was. In samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Tilburg is vervolgens geïnventariseerd welke belangen bij de gemeente en bij de WOM een rol spelen. Op basis van die belangen zijn de mogelijkheden geïnventariseerd met betrekking tot het eigendom en de (uitbesteding van) exploitatie en de rol die beide partijen daarin kunnen vervullen. Er zijn verschillende voorstellen gedaan voor positionering van de eigendom en de exploitatie, met daarbij vooral ook aandacht voor de risico’s die aan de ontwikkeling van parkeerfaciliteiten verbonden zijn.

Twee scenario’s

Op basis van onze voorstellen konden de WOM en gemeente Tilburg kiezen uit twee scenario’s:

  • De parkeergarages worden bij oplevering direct doorverkocht aan de gemeente die verder binnen af te spreken randvoorwaarden exploiteert.
  • De garages blijven eigendom van de WOM. De WOM exploiteert tot het moment waarop de gebiedsontwikkeling voldoende ver gevorderd is, zodat de risico’s van de parkeerexploitatie goed in te schatten zijn. Op dat moment worden de garages verkocht aan de hoogst biedende partij.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.