Skip to main content

Hoe zorg je voor draagvlak bij het opstellen van een parkeervisie?

De gemeente Ronde Venen Empaction gevraagd om samen een overall parkeervisie op te stellen voor Abcoude en deze door te vertalen naar concrete oplossingen voor het centrum en het stationsgebied. Daarnaast is gevraagd om de uitwerking van zogenaamd ‘technisch’ parkeerbeleid (lees: Nota Parkeernormen).

De ruimte in Nederland is schaars en er moet veel in gebeuren. Het vinden van een goede balans tussen duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid is dan ook een behoorlijke uitdaging. Er is een duidelijk spanningsveld tussen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en het nog steeds toenemende autobezit. Ook in Abcoude is de verwachting dat het autobezit- en gebruik verder zal toenemen. Nu al knelt het parkeren op een aantal locaties. Het centrum staat op slot omdat de mogelijkheden om parkeren op eigen terrein beperkt zijn én er in de openbare ruimte onvoldoende ruimte is. Rondom het station is sprake van parkeeroverlast omdat de parkeervraag hoger is dan het parkeeraanbod. Dat vraagt om een heldere visie en sturing.

Empaction gaat de volgende onderdelen concreet uitwerken:

1. Opstellen overkoepelende parkeervisie
2. Uitwerking concrete parkeervraagstukken (centrum en stationsgebied)
3. Uitwerking ‘technisch’ parkeerbeleid

Belangrijk hierbij is het creëren van draagvlak onder de inwoners van Abcoude en bij verschillende belangenorganisaties. Zonder dat het een te groots en meeslepend traject wordt.

Uiteindelijk moet de parkeervisie een leidraad vormen voor de uitwerking van een parkeervisie voor andere dorpskernen van de gemeente De Ronde Venen.

We zijn erg blij dat de keuze op ons is gevallen en gaan met veel plezier voor de gemeente Ronde Venen aan de slag!

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.