Hoe los je parkeerproblematieken in de centra van verschillende dorpen op?

De gemeente Westland bestaat uit 11 kernen, waarvan 9 kernen in meer of minder mate een centrum met winkelvoorzieningen hebben. Elk centrum kent wat betreft de parkeersituatie een eigen dynamiek. De parkeerdruk verschilt per centrum en/of kent verschillende doelgroepen (kortparkeren versus langparkeren). Dit betekent dat er per centrum maatwerk nodig is om problemen te kunnen oplossen, dan wel te verminderen.

Inzicht en praktische kennis

Gemeente Westland heeft Empaction gevraagd om inzicht te geven in ervaringen en praktische kennis over de volgende onderwerpen: 
-    vergunningen parkeren (bijvoorbeeld: fiscaal/niet-fiscaal, kosten, POET, kenteken parkeren en bezoekersregelingen);
-    shop & go parkeren (bijvoorbeeld: best practices, voor- en nadelen, voorwaarden en verschil met blauwe zone);  
-    automatische parkeersystemen (bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, doelgroepen en kosten/oppervlakte besparing).

Het resultaat van de notitie is een beantwoording op de gestelde vragen. De gemeente Westland gaat met de notitie aan de slag om per kern de problemen op te lossen dan wel te verminderen. 

Meer weten? 

Heeft u ook vragen over het invoeren van gereguleerd parkeren (fiscaal of niet-fiscaal), de voor- en nadelen van shop & go parkeren of wat automatische parkeersystemen voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 040-213 78 80 of kijk op onze website voor meer voorbeelden van projecten.