Skip to main content
Maastricht2

Hoe houden we Maastricht Bereikbaar?

Onder de vlag van het Programmabureau Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. De ontwikkeling en het benutten van vervoersknooppunten in de regio Limburg zuid staan hierin centraal. Empaction vervult binnen Maastricht Bereikbaar de projectleidersrol in het kader van het ‘Beter Benutten Vervolg – programma’.

Verleiden

Maastricht Bereikbaar stimuleert structureel een ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer. Daarbij worden automobilisten verleid om via de knooppunten/P+R de overstap te maken naar de fiets en openbaar vervoer. Hiervoor ontwikkelt Maastricht Bereikbaar diverse projecten.
Diverse projecten succesvol geïmplementeerd
Een greep uit de projecten die inmiddels succesvol geïmplementeerd zijn:

  • Het natransport op P+R noord is uitgebreid naar werkdagen. Hierdoor is dit concept door Arriva opgenomen in de openbaar vervoer concessie. Met deze verduurzaming is het P+R concept in Maastricht geborgd voor de toekomst.
  • Een nieuwe visie is geïmplementeerd om bij het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen star op parkeernormen te toetsen, maar ook de mogelijkheden van deelfietsen/auto’s en parkeren op afstand (P+R) mee te nemen in de beoordeling.
  • Realisatie P+R zuid, in de parkeervoorzieningen van het Mecc. Op basis van de resultaten van een pilot van 1 jaar wordt besloten of deze P+R ook voor de toekomst kan blijven bestaan.
  • In Maastricht is een fietsdeelsysteem geïmplementeerd in samenwerking met Arriva/Nextbike.

In de komende periode zijn we onder andere projectleider binnen het pilotproject MaaS, een samenwerking tussen Maastricht Bereikbaar en Provincie Limburg.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.