Skip to main content
Deventer

Hoe fiscaliseer je vergunninghoudersplaatsen met maatschappelijk draagvlak?

De gemeenteraad van Deventer besloot eind 2016 alle exclusieve vergunninghoudersplaatsen (E9) te fiscaliseren. Onder bewoners ontstond veel weerstand tegen het plan, ze vreesden een toenemende parkeerdruk en verkeersoverlast, bijvoorbeeld door meer zoekverkeer in hun directe woonomgeving. Empaction werd gevraagd om de fiscalisering van het parkeren zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven en te begeleiden. De uitdaging was om een parkeerregulering te creëren waarin alle belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen etc) zich konden vinden.

Bewoners betrekken via Review Panels

Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak hebben we Review Panels ingezet. Een Review Panel (klankbordgroep) bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden in de wijk. Deelnemers aan de panels zijn op basis van vrijwillige aanmelding en vervolgens loting geselecteerd. We hebben gekozen voor een tweetraps aanpak. Met het Binnenstadspanel is op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in vijf Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. Het Binnenstadspanel is daarna nog een keer bijeengekomen om de uitkomsten van de Review Panels samen te voegen tot een definitief advies.

Het advies is vrijwel ongewijzigd vastgesteld door het college

Het definitieve advies is vrijwel ongewijzigd overgenomen en vastgesteld door het college. Tijdens twee inloopavonden hebben alle betrokkenen de kans gehad om vragen te stellen over de definitieve vorm van fiscalisering. Ondanks alle commotie aan de voorkant zijn deze inloopavonden rustig verlopen. Het gevolgde proces heeft klaarblijkelijk geleid tot een acceptabele vorm van fiscalisering. In het najaar van 2017 werd de fiscalisering op straat ingevoerd. De reacties van alle betrokken partijen op de aanpak waren zeer positief.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.