Skip to main content

Gratis parkeren en de coronacrisis

Je kon er op wachten: de vraag of in verband met de coronacrisis het betaald parkeren niet even uitgezet kan worden. In Lelystad is het de ondernemers-vereniging die erom vraagt in verband met de teruggelopen inkomsten. In Meppel is het argument de kans op besmetting bij de parkeerautomaat. Wageningen wil de BOA’s vrijmaken voor corona-gerelateerde activiteiten. In Amsterdam en Rotterdam biedt men alleen gratis parkeren aan voor de zorgverleners. En de lijst met steden waar betaald parkeren tijdelijk afgeschaft wordt, of de discussie daarover gevoerd wordt, groeit met de dag.

Alle argumenten, voor en tegen, zijn valide. Maar ook onderuit te halen. Als er ooit een argument is geweest om het wel te doen, dan is het nu. Er is noodgedwongen (#blijfthuis) in geen enkel centrum een bovenmatige parkeerdruk door bezoekers, hooguit door bewoners (#blijfthuis). Waarom dan aan bezoekers nog geld vragen? Maar de reden kan niet zijn om meer bezoekers te trekken (#blijfthuis). Dus is er eigenlijk geen argument om het wel te doen. Wat een paradox!

Sympathie tonen

De reden om betaald parkeren tijdelijk af te schaffen heeft dus niet zozeer te maken met parkeerregulering, maar ligt meer op het vlak van sympathie tonen met bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben. En dat is juist in deze tijden van crisis een heel valide argument.

Tijdelijk of definitief afschaffen

Als een gemeente zo’n gebaar wil maken, dan is er nog wel een onderwerp dat aan de voorkant aandacht verdient. Wanneer zetten we parkeerregulering weer aan en in welke vorm? Dankzij de tijdelijke steunmaatregelen van de overheid is het economisch belang van de middenstand na de crisis waarschijnlijk groter dan dat het nu is. In Meppel is al een petitie gestart om betaald parkeren maar meteen definitief af te schaffen. En de verwachting is dat veel gemeenten zullen volgen. De financiële gevolgen van het tijdelijk afschaffen in geval van lege straten zijn goed te overzien, maar definitief afschaffen is een ander verhaal. En zeker in tijden dat het sociaal domein al zo’n grote claim legt op de gemeentelijke begroting. Hoe kunnen we tegelijkertijd én de middenstand helpen én het centrum bereikbaar houden én de begroting in balans laten? Iedere gemeente die overweegt betaald parkeren tijdelijk af te schaffen moet eigenlijk eerst een antwoord bedenken op deze vraag, want tijdelijk kan zomaar definitief blijken te zijn.

Maatwerk

Ieder probleem is oplosbaar. Waarom? Als een probleem niet oplosbaar is, dan is het een feit en kunnen we niets anders doen dan ons er bij neerleggen. Het al dan niet afschaffen van betaald parkeren is een probleem en geen feit. Beantwoording van de vraag ‘Hoe dan?’ is altijd maatwerk.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.