Skip to main content
Hogekwartier

Nieuwe wijk Hogekwartier Amersfoort: van idee tot implementatie deelautomobiliteit

Empaction heeft in oktober 2018 de aanbesteding uitgewerkt en namens de gemeente Amersfoort gepubliceerd voor een concessie van deelautomobiliteit in de nieuwe wijk Hogekwartier. De uitvraag is mede op basis van een oriënterende marktverkenning geformuleerd. Kernwoorden in de visie van Empaction op deelautomobiliteit zijn: vraaggestuurd, beschikbaarheidsgarantie, interoperabiliteit, flexibiliteit, betaalbaar en schaalbaar. 

Mobiliteitsfabriek

In januari 2019 is de aanbesteding gegund aan de Mobiliteitsfabriek. Een dienstverlener die een totaal vervoersconcept aanbiedt, met flexibiliteit en beschikbaarheidsgarantie. In een artikel in het AD licht Peter Rossewij van de Mobiliteitsfabriek hun concept toe.

Na gunning is Empaction ook betrokken in de implementatie van het concept. Hieruit blijkt dat er veel uitdagingen zitten in het in de praktijk brengen van de gedachtes die op papier heel logisch lijken. Zowel corona als de randvoorwaarden in het gebied hebben sterk invloed gehad op het succes. Hieruit zijn veel lessen geleerd die we meenemen richting andere projecten en de advisering rondom het aanbesteden van deelmobiliteit. Dit maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de markt op dit onderwerp.

Deelmobiliteit in Hogekwartier:
gemakkelijk van A naar B

Proef met deelvervoer in Amersfoort
draait uit op teleurstelling