Empaction verkent nut en noodzaak uitbreiding parkeercapaciteit binnenstad Gorinchem

De parkeerdruk in het centrum van Gorinchem is relatief hoog. In 2018 is nieuw parkeerbeleid vastgesteld om met de huidige beschikbare capaciteit de parkeerdruk beter te verdelen over de binnenstad.

 

Nut en noodzaak uitbreiding parkeercapaciteit

 

Op de niet al te lange termijn lijkt er echter behoefte aan extra parkeercapaciteit om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad van Gorinchem ook in de toekomst te waarborgen. Empaction is gevraagd om de nut en noodzaak te verkennen voor de uitbreiding van parkeercapaciteit in de binnenstad van Gorinchem.

 

Voorbereiding voor het opstellen van een parkeervisie

 

Daarnaast heeft de gemeente de behoefte om de parkeervisie op de binnenstad van de gemeente Gorinchem te actualiseren. Het betrekken van de stad bij dit proces is zeer van belang. In ieder geval om draagvlak voor de parkeervisie te verkrijgen. Uitgangspunt is om hiervoor één review panel in te zetten. 

 

Paper inzet review panels bij parkeeroverlast in woonwijken

 

Empaction heeft een paper opgesteld over de inzet van Review Panels bij parkeeroverlast in woonwijken. Wilt u deze paper ontvangen? Stuur dan een mail naar: info@empaction.nl of neem telefonisch contact op via: 040-213 78 80.

 

Lees meer: parkeerpanel adviseert gemeente over aanpak parkeerdruk in Gorcumse binnenstad