Skip to main content

Empaction steeds vaker betrokken bij laadvisies en laadbeleid

Met de opmars van de elektrische auto neemt de vraag naar laadpalen in de openbare ruimte de komende jaren explosief toe. Op tijd beleid maken is voor gemeenten om die reden cruciaal. Het opstellen van een visie is dan ook allang niet meer uitsluitend een zaak voor de G4. Juist ook kleinere en middelgrote steden – die volgens de laatste prognoses in 2030 duizenden laadpunten per stad herbergen – moeten hun aanpak op het gebied van laadinfra helder voor ogen hebben. Steeds meer steden vinden hiervoor direct of indirect hun weg naar Empaction.

Beslag op de openbare ruimte
We kunnen er niet omheen: hoewel private en semipublieke locaties de voorkeur hebben, moet voor een adequate laadinfrastructuur ook de schaarse openbare ruimte worden aangewend. Daar komen strategische en tactische keuzes bij kijken. Keuzes waarvoor diepgaande kennis van deze jonge en nog onstuimige markt nodig is. Om die reden deed onder meer Neuf & Associates, in de hoedanigheid van projectleider/hoofdaannemer voor de laadvisie van Woerden en Oudewater, recent nog een beroep op de inhoudelijke deskundigheid van Empaction. 

In het voornoemde geval was overigens sprake van een extra uitdaging. Er moest namelijk aan zowel de stedelijke bereikbaarheid als de CO2-doelstellingen en de oplaadwens van burgers worden voldaan. In Woerden, maar meer nog in Oudewater is het aantal huizen met een eigen oprit immers relatief beperkt. En gezien onder meer de ambitieuze doelstellingen op het gebied van groen en de verlichtingsopgaven van de gemeentes, wordt die situatie in de komende jaren alleen maar nijpender. Dergelijke uitdagingen inclusief die extra hindernissen gaan wij iedere keer weer vol toewijding aan.

Visie en strategie ook op de eindprijs
Wat is een goede verdeling tussen privaat, semipubliek en publiek? Waar komen oplaadpunten te staan; aan de straat of geclusterd in garages of laadpleinen? Het zijn onderwerpen die bij dit soort opdrachten onze volle aandacht krijgen. Evenals de vraag of een gemeente zich aan moet sluiten bij een grote concessie, die vaak ingegeven is door een NAL-regio. En de strategische keuze of de gemeente enkel de rol van operator gaat vervullen of ook die van exploitant. Want wil ze invloed hebben op de eindprijs en het recht hebben op een vergoeding voor de gemaakte kosten? Of zijn de gunsten toch vooral voor een marktpartij? 

Het zijn urgente kwesties alsook zaken voor de toekomst, die van belang zijn tijdens het proces. Niet voor niets houden wij ons met beide bezig. Ervaring leert: wil je het vraagstuk optimaal behandelen, dan moet je nú al anticiperen op hetgeen in een later stadium komen gaat. De exploitatierechten van laadpunten kennen doorgaans immers zeer lange looptijden. En het laadpalengebruik is stevig aan het groeien. Je kunt dus maar beter goed voorbereid zijn.

Samenhang met parkeerbeleid en deelmobiliteit
Een laadvisie staat nooit op zichzelf. Het is onder meer een middel om aan CO2-doelstellingen te voldoen. Het heeft daarnaast ook een directe link met parkeerbeleid. Een voorbeeld: als je een autoluwe binnenstad nastreeft, moet aan de randen voor voldoende laadcapaciteit worden gezorgd. Maar hoe doe je dat? Is het in het geval van lange loopafstanden dan niet juist verstandig om de prijs acceptabel te houden? En is ‘slim laden’ dan niet al helemáál gewenst om op die manier zo veel mogelijk ‘laadgarantie’ te kunnen geven? Ook voor gemeentelijk beleid op het gebied van deelmobiliteit speelt de ondersteunende laadinfrastructuur overigens een cruciale rol. De gemiddelde gemeente verlangt van deelautoaanbieders op termijn een groei van enkele elektrische auto’s. Maar dat heeft enkel zin als daar op tijd en tegen een schappelijk of gangbaar tarief per kWh laadpunten voor beschikbaar zijn. De samenhang met parkeerbeleid en deelmobiliteit maakt dat advisering inzake laadinfrastructuur een onderwerp is dat dicht bij ons staat.

En dan is er ook nog de huidige beperking van het energienetwerk. Want hoe ga je om met piekbelasting op bepaalde momenten van de dag? Op deze piekentijdstippen is er nu immers al met regelmaat te weinig netcapaciteit om op te laden. Laat staan wanneer we enkele jaren en een groot aantal elektrische voertuigen verder zijn. Intelligente software kan dynamisch inspelen op de vraag en daarmee het probleem beteugelen. Hoe je het gebruik van die load balancing-software dan het beste kunt managen, is een van de vraagstukken waarover wij ons voor klanten buigen. En met de genoemde kwesties zijn we er nog niet. De markt is en blijft voorlopig in beweging. Zo vinden er in diverse steden pilots plaats om lantaarnpalen tot laadpunten te verheffen. In Duitsland worden laadpunten zelfs in stoepranden geplaatst, dus ook wat dit betreft valt er nog een hoop te onderzoeken en bepalen. En er dient een standpunt te worden ingenomen inzake laadpalen waarmee auto’s energie terug kunnen leveren aan het energienet (Vehicle-to-Grid (V2G)), of aan andere elektrische auto’s. Voor iedere stad of gemeente uiteraard op maat gemaakt. 

Visie slechts start van de reis
Is de visie eenmaal bepaald, dan gaan we steeds tot de volgende stap over. Naast het opstellen van concrete plaatsingsplannen kunnen we dan bijvoorbeeld onderzoeken of er samenwerkingen met bedrijven te realiseren zijn, waarbij specifieke parkeerplaatsen overdag door werknemers en ’s avonds door bewoners worden gebruikt. Zo geven we een extra impuls aan semipubliek laden en gaan we ‘vervuiling’ op de openbare weg tegen. En het mes snijdt dan aan twee kanten, want ook de parkeerdruk wordt meteen aangepakt. Al met al een veelomvattend, uitdagend onderwerp om mee bezig te zijn, en mogelijkheden te over om ons licht over te laten schijnen. En de inmiddels bij ons neergelegde hulpvragen op laadgebied maken ook weer dat onze missie volop naar voren komt: zorgen dat de toekomst bereikbaar blijft. 

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.