Skip to main content

Empaction ontwikkelt handreiking P+R voor provincies en gemeenten

Empaction heeft een handreiking P+R ontwikkeld voor onder andere provincies en gemeenten. Met dit stappenplan kunnen knelpunten van P+R locaties geanalyseerd en oplossingen op maat uitgewerkt worden. Voor deze handreiking is gebruik gemaakt van de in P+R literatuur bekende klantwenspiramide.

De handreiking P+R heeft per kwaliteitseis een aantal factoren benoemd waarmee je inzichtelijk kunt maken of de zaken goed op orde zijn, of er aandachtspunten zijn, of dat er knelpunten zijn. De handreiking vormt de basis en door middel van algemene inventarisaties, enquêtes, gesprekken met en praktijkervaringen van stakeholders, kan Empaction een maatwerkoplossing bieden voor vraagstukken met betrekking tot P+R locaties.

Provincie Noord Holland

De handreiking P+R is onlangs voor het eerst toegepast bij een onderzoek dat Empaction mocht uitvoeren voor de Provincie Noord-Holland. Het gevraagde onderzoek was vierledig: Empaction deed een algemene inventarisatie van 61 P+R locaties in de MRA, gevolgd door een verdiepend onderzoek op 17 Schipholcorridor-locaties. We verkenden welke problemen en knelpunten de gemeenten, NS, gebruikers en eventuele andere stakeholders ervoeren met de P+R voorzieningen op de Schipholcorridor en tot slot leverden we naast een totaalpakket aan mogelijke oplossingen, ook maatwerk per knooppunt.

Toelichting klantwenspiramide

De klantwenspiramide onderscheidt vijf kwaliteitseisen, te weten: Veiligheid & Betrouwbaarheid, Snelheid, Gemak, Comfort en Beleving. Als basisprincipe voor de klantwenspiramide geldt dat er pas naar hoger gelegen kwaliteitseisen kan worden gekeken, wanneer de ondergelegen eisen van voldoende kwaliteit zijn. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn de primaire basisvoorwaarden.
Snelheid en gemak vormen dissatisfiers. Dit zijn aspecten die een reiziger vanzelfsprekend vindt. Als deze aspecten niet aan de verwachtingen voldoen, leiden ze niet alleen tot ontevreden gebruikers, maar uiteindelijk ook tot minder gebruikers. Comfort en beleving zijn satisfiers en vormen zogenaamde pullfactoren: deze aspecten vallen in positieve zin op en dragen bij aan de tevredenheid van de klanten.

Concreet betekent dit dat het weinig zin heeft om een koffiecorner in te richten, als de omgeving niet goed verlicht is. Zelfs een zeer goede aansluiting (kwartierdienst) zal niet baten, als men zich niet veilig voelt. Kortom: de basis dient op orde te zijn. De handreiking P+R maakt dit inzichtelijk.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.