Skip to main content

Een toekomstbestendige laadstrategie voor gemeente Rijswijk

Een toekomstbestendige laadstrategie. Het is wat de samenwerking tussen Empaction en Rijswijk concreet moet opleveren. Uit een recente prognose blijkt immers dat er in die gemeente in 2030 in het totaal zo’n 1.000 laadpalen nodig zijn; een heel ander aantal dan de 120 à 130 exemplaren die er momenteel staan. Het vraagt om een doordachte aanpak. Want welk beleid hanteer je dan. En waar herberg je al die palen op een strategische manier? Door nu alvast koers te bepalen, anticipeert de gemeente op de toekomstige vraag. Zo is er voldoende tijd om stil te staan bij alle zaken die een laadstrategie tot een succes kunnen maken.  

Al sinds 2017 verleent Empaction parkeerondersteuning aan de gemeente Rijswijk. Ook bij het onderwerp ‘elektrisch laden’ zijn we al enige tijd nauw betrokken. Zo onderzochten we in 2020 het optimale werkmodel voor de gemeente, en adviseerden wij op basis van casestudies, overleggen en risicoanalyses tot een overstap van de opdrachtgevers- naar de aanbestedingsvorm. Al gaf de gemeente hieraan gehoor en werden daardoor meer taken bij de markt weggelegd, Rijswijk houdt de bepalende stem wat visie en locaties betreft. Door die twee zaken nu alvast heel grondig te bekijken, zorgt de gemeente dat de openbare ruimte ook in de toekomst leefbaar blijft.

Gemeentelijke doelstellingen

De gemeente Rijswijk heeft aanzienlijke ambities op het gebied van groen. Niet voor niets staat ze al 2 jaar op rij in de top 3 van groenste steden van Nederland. Het maakt ook de laadkwestie een belangrijke. Met de komst van de palen wordt immers enerzijds groen vervoer gefaciliteerd. Anderzijds staat op de plek van iedere laadpaal straks ook een auto, terwijl de stad juist minder auto’s in het straatbeeld wil. 

We werken in de samenwerking dan ook toe naar een nieuw laadpalenbeleid. Hierin focussen we ons op de vragen hoe we de toekomstige exemplaren gaan plaatsen en hoe bij nieuwe gebiedsontwikkelingen met het onderwerp om te gaan. Maar we kijken ook naar zaken als hoeveel laadpunten er bij dergelijke ontwikkelingen überhaupt aanwezig moeten zijn en of de gemeente snelladen aan de markt overlaat of zelf actief oppakt. We voeren wat dat betreft constant intern overleg en spreken met andere gemeenten en steden. Dat laatste om inspiratie op te doen en ons ervan te vergewissen dat – voor het gebruiksgemak van diegenen die elektrisch (gaan) rijden – de aanstaande aanpak niet al te veel van de andere werkwijzen verschilt.

Laadpaleninfrastructuur

De opdracht vanuit de gemeente Rijswijk behelst meer dan ‘enkel’ beleid. Ook houden we ons bezig met ‘laden op de juiste plaats’. We werken aan de vormgeving van een hybride implementatievorm, waarbij we adviseren om eerst een basisnetwerk aan te leggen en de aantallen vervolgens te concentreren. Het zal daarbij vooral om hoofdstructuren, parkeervelden en de plekken aan de randen van wijken gaan. Daarnaast bogen we ons over de vraag waaraan locaties moeten voldoen om het predicaat ‘geschikt’ te krijgen. Over wat heel concrete logische locaties zijn. En welke plekken afvallen omdat ze bijvoorbeeld als verzamelpunt voor afvalcontainers dienen.

Waar onze inmenging tot nu toe toe leidde? Het opgestelde beleid ligt op de route voor besluitvorming en we stellen nu een uitgebreide lijst met exacte locaties voor de laadpalen op. De potentiële plekken worden op parkeervakniveau op een plankaart ingetekend; een soort plaatsingsgrid. Het gaat binnenkort voor interne toetsing rond en kan vervolgens in de toekomst bij een plaatsingsverzoek worden geraadpleegd. Na een intensieve periode van uitdenken, toetsen en formuleren wordt het in de komende periode dus vooral even afwachten op wat er komen gaat. 

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.