Skip to main content
Westermarkt

Deelautomobiliteit Westermarkt Tilburg

OrangeBrick B.V. is voornemens om in de gemeente Tilburg een bedrijfspand te transformeren naar appartementencomplex met op de begane grond ruimte voor bedrijven. De huidige plannen voorzien niet in parkeerplaatsen op eigen terrein. Er wordt daarom een beroep gedaan op de beschikbare capaciteit in de openbare ruimte.

Mobiliteitsplan

In februari 2019 is door de ontwikkelaar aan Empaction gevraagd om mee te denken hoe de parkeerdruk door de ontwikkeling niet dermate toeneemt dat er overlast in de omgeving ontstaat. Hiervoor moet autobezit ontmoedigd worden, waarmee de vraag naar parkeerplaatsen afneemt.

In een mobiliteitsplan voor de ontwikkeling worden de juiste randvoorwaarden beschreven voor maximaal in te zetten op deelmobiliteit. Vraag gestuurd aanbod, beschikbaarheidsgarantie, beschikbaar voor de omgeving, flexibel en betaalbaar zijn daarbij kernwoorden. Empaction gaat samen met de ontwikkelaar en de gemeente in gesprek om het mobiliteitsplan te concretiseren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.