Skip to main content

De Empaction-ambitie: ‘Tijd om samen een nóg grotere slag te slaan’

In gesprek met voormannen Bart van Hussen en Marco de Jong over 20 jaar Empaction

Het is topdrukte in parkeer- en mobiliteitsland. Want de op handen zijnde mobiliteitstransitie levert vele nieuwe vraagstukken en breinbrekers op. Adviesbureau Empaction weet met 20 jaar ervaring in het vak wel van wanten met wat turbulentie. Voormannen Bart van Hussen en Marco de Jong blikken op twee decennia terug en kijken vooruit. 

Bart: “We zijn ooit op het traditionele zolderkamertje begonnen en hadden toen nooit durven dromen dat we 20 jaar later zouden staan waar we nu staan. Toch valt er ondanks al onze inspanningen in de wereld van parkeren en mobiliteit nog veel te ontwikkelen en verbeteren.”

Empathy en action

In 2002 richt Bart van Hussen samen met collega Paul van Loon adviesbureau Empaction op. De naam? Een samenvoeging van ‘empathy’ en ‘action’. Want op basis van die kernwoorden wagen de heren zich vanaf dag één aan het maken van maatschappelijke impact. “De parkeer- en mobiliteitswereld veranderde in sneltreinvaart. En dus moesten wij als bedrijf met al die ontwikkelingen mee.” 

Hij doelt op het streven de wereld leefbaar en bereikbaar te houden in tijden van verdichting; meer mensen, minder ruimte en een grotere behoefte aan groen. “De mobiliteitsgedachte is daarnaast veranderd. Al deze transities in de parkeer- en mobiliteitssector vragen om nieuwe denkwijzen. En díe formuleren wij. Wij werken aan de wereld van morgen. Aan innovatieve en baanbrekende projecten. We willen daarmee het verschil maken.“

Van zolderkamer naar kantoorpand

In 2006 verwelkomt Empaction een nieuwe collega; de eerste van velen. Bart: “Wij zochten naar iemand met kwaliteiten die we nog niet in huis hadden. Alleen dan voegt iemand echt iets toe. En dat is ook precies de aanpak die we nog steeds hanteren. Op die manier hebben we ons in de afgelopen jaren ontwikkeld tot de organisatie die we nu zijn.” Zo komt Marco de Jong in 2018 als nieuwe partner bij het adviesbureau binnen, ter aanvulling op de twee grondleggers van het bedrijf. Bart: “In de kern doen we nu nog steeds wat we in het prille begin van Empaction deden. Maar waar ik vroeger met Paul vanuit een zolderkamer werkte, hebben we tegenwoordig een prachtig kantoor in Eindhoven en — belangrijker nog — een geweldig en ontzettend divers en capabel team om ons heen. Mensen die weten waarover ze praten, met hart voor het bedrijf en passie voor ons vak.”

En zo werd Empaction dus hét adviesbureau in Nederland, dat complexe en uitdagende vraagstukken in het parkeer- en mobiliteitswezen van passende oplossingen voorziet. Marco: “Dat doen we voor veel verschillende partijen in een breed scala aan sectoren en branches. Een allesbehalve eenzijdig klantenbestand dus. Parkeren en mobiliteit raakt immers de hele samenleving.” De adviseurs van Empaction zetten bij iedere opdracht hun expertises in. Ook de voormannen zelf. “In de praktijk zijn wij part of the team. Een bewuste keuze die we als management gemaakt hebben. We brengen alle kennis en ervaring van onze mensen samen. En we blijven één met de organisatie. Alleen op die manier voelt iedereen zich prettig en hebben we plezier met elkaar op de werkvloer”, aldus Bart.

Diversiteit maakt het verschil

De samen te brengen expertises binnen het bedrijf, dat zijn er volgens De Jong en Van Hussen overigens een hoop. “We leven ons in, ontrafelen de situatie qua inhoud en belangen en werken in eerste instantie vaak op het vlak van visie en strategie (empathie). Maar het stopt niet bij een goed verhaal. Als de vraagstelling helder is, is het tijd voor actie. We zorgen voor vaststelling op alle niveaus, begeleiden het inkoopproces en/of de implementatie en leveren nazorg. Of het nu gaat om gebiedsontwikkeling, stedelijke bereikbaarheid of het implementeren van digitale (parkeer)systemen: onze experts zijn bij uitdagingen van vraag tot uitwerking betrokken.”

Samen vormen ze een team dat zich kenmerkt door diversiteit. Marco licht toe: “In ons team combineren wij heel bewust senioriteit met jong talent. We hebben verkeerskundigen, bestuurskundigen, bedrijfseconomen, marketing- en strategie-experts, specialisten sustainable innovation en wiskundigen. Introvert en extravert. Door deze diversiteit in leeftijd, achtergrond en ervaring komen we tot interessante analyses, discussies en oplossingen. We inspireren elkaar vanuit verschillende invalshoeken, maar met een gedeelde passie: het behouden van een bereikbare en leefbare maatschappij. Al 20 jaar lang is dat het streven van Empaction, en dat blijft het ook.”

20 jaar vooruit – flexibiliteit en samenwerking

In de volgende 20 jaar gaat er overigens ook genoeg veranderen. Ruimte wordt bijvoorbeeld een steeds schaarser goed. We verwachten dat in hoogstedelijk gebied…:

  • iedere bewoner van de binnenstad een keuzereiziger wordt.
  • de auto een minder dominante plaats krijgt in de openbare ruimte.
  • opladen en daarmee ook parkeren en stallen bij uitstek in collectieve voorzieningen gebeurt.
  • inwoners flexibele rechten krijgen om op bepaalde tijden in meerdere garages te parkeren.
  • deelmobiliteit via een netwerk aan hubs als integrale dienst aangeboden wordt.

Dit opschrijven mag dan misschien eenvoudig zijn, de uitvoering is complex. Marco: “Het vereist verdergaande samenwerking tussen meerdere belanghebbenden, zowel publiek als privaat. We moeten het samen doen. Daarbij moeten we bovenal berekend zijn op onvoorziene veranderingen en snelle verschuivingen van de werkelijkheid. Wie had in 2019 bijvoorbeeld verwacht dat thuiswerken in een korte tijd zo’n vlucht zou nemen? Met ander parkeer- en mobiliteitsgedrag tot gevolg.”

Een ding staat daarmee vast, aldus Marco: “Zonder flexibiliteit en samenwerking geen leefbare binnenstad in 2040.” Voor Empaction blijft het dan ook belangrijk niet in dromen te blijven hangen, maar te ontdekken, doen en ervaren, zo bespreken de voormannen. “Als oudste parkeeradviesbureau van Nederland staan we in ons jubileumjaar met veel plezier en gepaste trots even stil. De open discussie onderling, met onze klanten, met partners en met marktpartijen is belangrijker dan ooit. Alleen gezamenlijk kunnen we een nóg grotere slag slaan in de wereld van mobiliteit, parkeren en digitalisering. Samen maken we de toekomst bereikbaar.”