CROW-onderzoek: effect deelmobiliteit op autobezit

In de komende 10 jaar moeten er in Nederland bijna 1 miljoen woningen worden bijgebouwd, vooral in stedelijk gebied. En dat terwijl de ruimte daar al schaars is. Willen we de woningnood aanpakken en wonen, werken en recreëren tegelijkertijd aangenaam houden, dan moet er in de aanpak van mobiliteit iets veranderen. En dan vooral op het gebied van autogebruik én autobezit. Want een auto neemt veel ruimte in beslag, en de impact op het milieu is enorm.

Auto’s delen en parkeerabonnementen

Met het invoeren van een stadsbreed systeem voor deelauto’s en efficiënt gebruik van restcapaciteit in parkeergarages gaat Tilburg het autobezit in de binnenstad drastisch terugdringen, te beginnen bij de nieuwe inwoners. Om zo de groeiende stad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en groen te houden.

Hoe verleid je mensen om afscheid te nemen van hun auto? En in hoeverre is deelmobiliteit dan een oplossing? In opdracht van het CROW en in samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven deden we er wetenschappelijk onderzoek naar.
Met het onderzoek vergaarden we een grote hoeveelheid informatie en konden we daaruit waardevolle inzichten over autobezit en autodelen opdoen. Zo is er bijvoorbeeld voldoende aanleiding om woningen met structureel minder parkeerplaatsen te ontwikkelen.

In de pers

In de pers