Skip to main content
Roosendaal

Camerahandhaving voetgangersgebied Roosendaal

Het voetgangersgebied van Roosendaal is altijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Roosendaal constateert dat het verbod op gemotoriseerd verkeer veelvuldig wordt overtreden. Ondernemers en winkelend publiek ondervinden hier al geruime tijd overlast van. Dit doet afbreuk aan het winkel- en verblijfsklimaat in het voetgangersgebied.  

Overlast door brommers

De overlast spitst zich vooral toe op (bezorg)brommers die door het voetgangersgebied rijden. De gemeente heeft diverse maatregelen uitgevoerd om de overlast te beperken, zoals het aanschrijven van de bedrijven die met brommers bezorgen en het intensiveren van de controles op straat. In de praktijk blijkt echter de handhaving op brommers lastig, omdat het voetgangersgebied van Roosendaal meerdere straten omvat. Daarnaast heeft fysieke handhaving zijn beperkingen, omdat handhavers niet overal en altijd aanwezig kunnen zijn. De gemeente Roosendaal wil daarom brommers in het voetgangersgebied automatisch controleren met behulp van kentekenherkenning camera’s.

Aanschaf en implementatie

Empaction heeft de gemeente Roosendaal geholpen bij de voorbereidende fase. In de eerste stap is een functionele omschrijving opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het project gedefinieerd, de beleidsregels omtrent uitgifte van ontheffingen, globale systeemarchitectuur etc. In stap 2 is een Plan van Aanpak voor de driehoek/het OM opgesteld op basis waarvan het mogelijk wordt om met camera’s te handhaven op bromfietsen in de binnenstad. De gemeente Roosendaal heeft Empaction gevraagd om ook in het vervolgtraject, de aanschaf en implementatie van het camerasysteem voor binnenstadsafsluiting, ondersteuning te bieden.

Lees voor meer informatie de krantenartikelen over dit onderwerp:

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.