Skip to main content

Bundel kennis over parkeer- en reizigersgedrag

Er is een toenemende behoefte aan kennis over parkeer- en reizigersgedrag om de effectiviteit van beleid te vergroten. Dit geldt zowel voor aanbodgerichte maatregelen (gericht op weg- en parkeerinfrastructuur) als voor maatregelen gericht op het beïnvloeden van de vraag. Uitbreiden en reguleren van parkeercapaciteit zijn geijkte beleidskeuzes, met name in stedelijk gebied. Deze methoden lopen tegen grenzen aan vanwege gebrek aan ruimte en problemen die verschuiven bij regulering. Door beter in te spelen op het parkeergedrag van bewoners, forenzen of bezoekers komen andere soort maatregelen naar voren die aanvullend zijn op de traditionele maatregelen. De huidige gedragswetenschappelijke kennis biedt legio technieken om dergelijke gedragsaanpassingen te genereren, maar de kennis is nog niet expliciet gebundeld op het gebied van parkeren.

Kennis aanvullen met praktijkervaring

In onderaanneming van het adviesbureau Muconsult voert Empaction samen met hen voor het CROW een opdracht uit om deze kennis te bundelen en aan te vullen met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties (best practices). Het resultaat is een publicatie met daarin een stuk basiskennis op het gebied van mobiliteit en gedrag en een overzicht van de meest voorkomende parkeersituaties en maatregelen in relatie tot gedrag.

Samenwerking

MuConsult is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van gedragskennis in mobiliteit. Empaction heeft een zeer uitgebreide ervaring met concrete en innovatieve projecten binnen de parkeerwereld. Met deze combinatie worden de inzichten vanuit wetenschap, beleid en praktijk gebundeld en integreren we kennis vanuit concrete toepassingen en best practices, zodat het eindproduct ook aansluit bij de vraag van de doelgroep.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.