Skip to main content

Het aanbod van mobiliteit bestaat al, nu nog de vraag eraan koppelen

Mobility as a Service (MaaS) staat voor alles wat nieuw en modern is in de wereld van mobiliteit, maar dreigt een containerbegrip te worden. In essentie is MaaS een multimodaal platform dat het plannen, reserveren en betalen van al het mogelijke (deel)vervoer faciliteert. Het gezamenlijk aanbieden/combineren van alle modaliteiten en het centraal opslaan van data maakt reizen op maat mogelijk én het zorgt voor slimmere en duurzamere oplossingen voor mobiliteitsproblemen. 

Marktpartijen willen een zo’n groot mogelijke rol spelen in het succes van MaaS en schieten als paddenstoelen uit de grond. Om private en publieke partijen samen te laten werken zijn in 2019 zeven nationale pilots opgezet, met elk een regionale focus. Bij de pilot in de provincie Limburg waar ik projectleider van ben, wordt MaaS grensoverschrijdend opgepakt en is het de uitdaging om alle stakeholders samen te laten werken aan één taal en oplossing. Daarbij zijn meerwaarde vinden voor alle betrokken partijen en elkaars oplossing respecteren de sleutels tot succes.

Vóór corona werd het openbaar vervoer gezien als backbone van MaaS, maar nu merken we ook dat de dienst een bijdrage kan leveren aan het flexibel reizen. Dat is namelijk precies wat in de gefaseerde exit-strategie uit corona gevraagd wordt van OV. Deze reizen gaan variëren in tijd en in beschikbare vervoersmiddelen. Immers, niet al de vervoerscapaciteit is in dezelfde mate beschikbaar als voor corona. Het koppelen van deelmobiliteit aan OV wordt nog belangrijker om deze flexibiliteit aan de reiziger te kunnen bieden. En dat kan alleen op een gebruiksvriendelijke manier via MaaS.

Parkeeroplossing in combinatie met mobiliteitsconcept

Empaction merkt de opkomst van MaaS ook binnen haar huidige projecten. Steeds meer ontwikkelaars vragen ons om mee te denken over een parkeeroplossing bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar dan gecombineerd met een mobiliteitsconcept. Om zo’n concept te laten slagen is de aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer en fietsroutes een randvoorwaarde.

Nieuwe bewoners nemen namelijk eerder afstand van hun eigen auto, of schaffen die niet aan, als de dagelijkse reis van en naar werk met openbaar vervoer of fiets kan worden afgelegd. Een MaaS concept biedt toegang tot meer alternatief vervoer. Daarnaast vinden wij dat nieuwe bewoners meer zekerheid moeten krijgen dat er altijd een auto beschikbaar is, ook al hebben ze die niet in eigen bezit. De MaaS dienst kan deze zekerheid bieden door een samenwerking met alle mobiliteitsaanbieders in de stad. Het aanbod bestaat al, nu nog de vraag integraal koppelen.

Gouden combinatie

Onze verwachting is dat ruimtelijke ontwikkeling rondom OV-knooppunten, samen met de dienst Mobility as a Service, een gouden combinatie is. Een compleet aanbod aan deelmobiliteit rondom een OV-knooppunt creëert meerwaarde voor het openbaar vervoer. Het biedt namelijk een generieke last mile oplossing voor het openbaar vervoer. Tegelijkertijd is dit brede aanbod aan deelmobiliteit de oplossing die het voor veel inwoners van de binnenstad mogelijk maakt om zonder eigen auto toch mobiel te zijn. Dezelfde taal spreken (lees: de MaaS aanpak) is daarvoor een voorwaarde. Empaction wil graag de aanvullende mobiliteitsdiensten van de OV-bedrijven en de wensen van de ontwikkelaars met elkaar verbinden, in de verwachting dat zij elkaars belang inzien en zo gezamenlijk (deel)mobiliteit naar een hoger niveau brengen.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.