Skip to main content
Alkmaar

Autoluwe binnenstad Alkmaar op basis van camerahandhaving

Een groot gedeelte van de binnenstad van Alkmaar is al enige jaren afgesloten voor motorvoertuigen met behulp van een fysiek systeem met beweegbare palen (zogenaamde bollards/pollers). Dit zorgt voor een prettig verblijfsgebied en winkelklimaat in de binnenstad. Alkmaar is tevreden over de effecten van een autoluwe binnenstad. In de praktijk kent de fysieke afsluiting met bollards echter een aantal belangrijke nadelen, zoals hoge investerings-/exploitatiekosten en onveilige verkeerssituaties (aanrijdingen). Hierdoor ervaren velen de stadsafsluiting als niet-klantvriendelijk. 

Het college van Alkmaar besloot de huidige afsluiting van het centrum, als onderdeel van de digitalisering van de parkeerketen, te vervangen door een systeem op basis van kentekenherkenning en handhaving. De gemeente vroeg Empaction om hen te helpen bij het opstellen van een functioneel programma van eisen, het creëren van intern en extern draagvlak voor de nieuwe wijze van afsluiten en het, al dan niet via een aanbesteding, vinden van de juiste partners en toeleveranciers.

Inzichtelijk maken van wensen

In de voorbereidende fase is het vooral belangrijk inzichtelijk te maken wat de gemeente uiteindelijk wil hebben. Daartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Definiëren uitgangspunten van de toekomstige stadsafsluiting op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen  inclusief beheer en samenhangende interne processen;
  • Opstellen van een reële projectraming en planning voor het vervolgtraject;
  • Interne afstemming stakeholders. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college).
  • Afstemming met externe belanghebbenden (winkeliers, bewoners, vastgoed, etc.)
  • Afstemming en goedkeuring van de lokale driehoek, waaronder het Openbaar Ministerie
Aanpak gekenmerkt door afstemming

De aanpak is vooral gekenmerkt door de vele afstemmomenten, die enorm hebben bijgedragen aan het scherp geformuleerd krijgen van het systeem en in het verkrijgen van draagvlak en enthousiasme bij alle betrokken partijen. Daarnaast zijn uitgangspunten gedefinieerd hoe de stadsafsluiting eruit moet zien, wat de beleidsregels omtrent uitgifte van ontheffingen zijn etc. In de vervolgfase is een plan van aanpak voor de driehoek/het OM opgesteld op basis waarvan akkoord verkregen is om op de voorgestelde wijze de binnenstadsafsluiting in te richten en digitaal te gaan handhaven.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.