Skip to main content

Welke manieren zijn er om het betaalgedrag van de parkeerder te beïnvloeden met de scanauto?

Sinds de zomer van 2022 is Empaction aangesteld voor het interim-assetmanagement van het Parkeerbedrijf van een middelgrote gemeente*. De gemeente is eigenaar van meerdere parkeergarages en bovendien volop in ontwikkeling op het gebied van parkeren. Als assetmanager vervullen wij de eigenaarsrol van alle parkeergerelateerde activa.

Visies op parkeervraagstukken vormen is één van onze belangrijkste taken bij deze opdracht. Om de parkeervoorzieningen optimaal op de omgeving aan te laten sluiten, de parkeercapaciteit op parkeergarage-, wijk- en stadsniveau goed in balans te laten zijn en de parkeervoorzieningen op technisch en functioneel gebied up-to-date te houden en toekomstbestendig te maken. Door de zaken breed te benaderen kan nu al op ‘later’ worden ingespeeld. Dit altijd rekening houdend met de verschillende doelgroepen (bewoners, winkel- en uitgaanspubliek, zakelijke bezoekers, et cetera), het programma en de omliggende functies. En met oog voor zaken als gebruiksgemak, de (rest)capaciteit en dubbelgebruik.

Parkeren in stedelijk gebied
Alle gemeentelijke parkeerplaatsen van deze gemeente zijn in stedelijk gebied gesitueerd. Eventuele aanpassingen hebben dus ook gevolgen voor de theaters, bioscopen, bewoners en andere belanghebbenden in de buurt. De diversiteit aan stakeholders maakt de urgentie voor degelijk vooronderzoek en passende vernieuwingen groot. En omdat het type gebruiker sterk per locatie verschilt, is strategievorming nodig om alle verschillende soorten gebruikers optimaal te bedienen.

Daarnaast staan er ook een aantal gebiedsontwikkelingen, renovaties en herontwikkelingen op de agenda. Parkeren speelt ook hierin een grote rol. Bij de vorming van de bijbehorende visie is ‘haalbaarheid’ een belangrijk punt. Want hoe realiseren we een gezonde exploitatie en een passend ontwerp met de juiste inrichting? Wij buigen ons namens de gemeente over vragen als deze.

Brede opdracht
We houden ons dus bezig met het onderwerp parkeren in de meest brede zin van het woord. Ook die vallen immers – zij het in aparte afdelingen – onder het Parkeerbedrijf. Een veelomvattende opdracht vanuit de gemeente dus, waarbinnen wij onze ervaring op verschillende manieren kunnen inzetten. Dat geeft voldoening, nu al. Dus we kunnen alleen maar met veel enthousiasme uitkijken naar de periode die komen gaat.

 

*Vanwege privacyredenen wordt de naam van de gemeente niet genoemd.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.