Skip to main content

Advies parkeerbalans ontwikkelingsgebied de President in Hoofddorp

Werken en wonen; het moet feilloos gecombineerd worden in het Hoofddorpse ontwikkelingsgebied de President. Met haar ambitieuze inslag doet het project zijn naam eer aan. Naast kantoorruimtes en bedrijfsverzamelgebouwen worden er tevens 330 woonappartementen gerealiseerd. Het gebied grenst aan een voor ons bekende locatie; die van nieuwbouwwijk Lincolnpark. Net als bij de buren buigt Empaction zich ook hier over de businesscase rond parkeren.

Groen, modern en professioneel. Dat moet de uitstraling van de President worden. Om die uitstraling zo goed mogelijk na te streven, had opdrachtgever SADC (Schiphol Area Development Company) 2 vraagstukken voor ons. En dus gingen wij begin 2022 van start. 

Meer dan traditionele parkeergarages

We hebben een geïntegreerde parkeerbalans opgesteld om de parkeer- en mobiliteitsbehoefte van de nog te bouwen wijk in beeld te brengen. Naast de gemeentelijke parkeernormen namen we ook de samenhang van de verschillende doelgroepen onder de loep. Bewoners zijn vanzelfsprekend op andere momenten aanwezig dan bezoekers van kantoren, bedrijfsruimten, sport en horeca. Die verschillen in piekmomenten, maken dubbelgebruik van parkeerplaatsen mogelijk, waardoor meerdere optimalisaties mogelijk zijn.

Daarnaast hebben we een integrale businesscase voor parkeren opgesteld Doel van deze businesscase? Het zo goed mogelijk voorspellen van de financiële haalbaarheid van nieuw te bouwen parkeerhubs. 3 parkeerhubs in totaal, met ruimte voor 962 parkeerplaatsen. Naast voldoende parkeerruimte gaan die hubs ook zorgen voor levendigheid in de wijk. Er komen verschillende activiteiten in samen. Van een pakketdienst in de plint van de garage tot aan ruimtes waarin je deelfietsen en deelscooters ophaalt.

Verschillende en variabele normen

In het geval van de President werken we met verschillende variabele normen. Zo komt er op 400 tot 700 meter (hemelsbrede) afstand van de President mogelijk een halte voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Gesprekken over deze HOV-halte zijn nog gaande. Maar mocht die snelle verbinding er komen, dan gaat de parkeernorm omlaag. Deze variabele en de effecten daarvan hebben we meegenomen in ons advies aan SADC.

Ook is er gekeken naar het naastgelegen Lincolnpark, waarbij Empaction een uitgebreide haalbaarheidsstudie in 2021 voor heeft uitgevoerd. Omdat de gebieden aan elkaar grenzen, gelden voor de President dezelfde parkeernormen als voor Lincolnpark. Door voor de normen van Lincolnpark te kiezen, kan op de aanleg van parkeerplaatsen worden bespaard. Dit overigens wel op voorwaarde dat de vereiste deelmobiliteit wordt gerealiseerd.

Stand van zaken

Ons werk zit er voor nu op. De President is een langlopende gebiedsontwikkeling met een veelheid aan vraagstukken die verder uitgewerkt dienen te worden. Voor het vraagstuk mobiliteit is nu een goed inzicht in de Parkeerbalans en de Business Case. De uitkomsten van deze studies geven een goed beeld hoe om te gaan met de voorliggende keuzes en wat de (financiële) effecten daarvan zijn. Net als de rest van de gebiedsontwikkeling in Hoofddorp-Zuid, duurt het nog even voordat de President opgeleverd wordt. En we onze inmenging in dit project heel concreet in de praktijk terugzien. 

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.