Skip to main content

Advies inzake landelijke digitalisering gehandicaptenparkeerkaart

Een landelijke, digitale oplossing voor gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK); dat is het uiteindelijke doel van het project Digitale GPK (D-GPK). Want de huidige GPK – een fysieke kaart – is niet meer van deze tijd. Deze grootschalige klus is een samenwerking tussen het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en een dertigtal gemeenten. En ook Empaction is in dezen om advies gevraagd.

Nederland heeft zo’n 200.000 GPK-gebruikers. De kaart is nu nog een losse pas die je achter je autoruit legt. Maar die fysieke exemplaren moeten in een digitale oplossing worden omgezet. Een omvangrijk traject, onder meer doordat veel gemeentes hun eigen regels hebben waar het om parkeren gaat. De richtlijnen omtrent parkeren met een GPK zijn daar geen uitzondering op.

Minder frustratie, meer duidelijkheid

Dat in elke gemeente de parkeerregels anders zijn, is al jaren een frustratie van GPK-gebruikers. Want ieder bezoek aan een onbekende omgeving vraagt om eigen onderzoek. Op welke plekken kan ik parkeren? Hoe ver is dit van mijn bestemming? En is het met mijn kaart volledig gratis of niet? Bovendien ontbreekt er vaak een officieel overzicht van de regels in een bepaalde plaats of stad. Dan zijn de enige aanbieders van deze informatie particuliere websites. En die zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk of up-to-date.

Een andere keerzijde van de huidige GPK: door de opkomst van parkeercontrole met scanautos – die de papieren kaart niet kunnen lezen – volgen er onterechte bekeuringen. Dit leidt tot ergernis en administratieve hinder bij gebruikers én gemeenten. Tot slot worden de fysieke GPK’s nogal eens gestolen uit voertuigen. Ook dit probleem wordt verholpen met het digitaliseren ervan.

Verloop van het project

Wat de inmenging van Empaction betreft: onze focus ligt op het ontwerp en de uiteindelijke implementatie van de digitale GPK. We bevinden ons momenteel in het eerste stadium van het project. In die ontwerpfase onderzoeken we hoe bestaande informatiebronnen en systemen (met name bij de RDW) als basis voor een digitale oplossing gebruikt kunnen worden. Om de informatie rondom geldende regelgeving voor gebruikers van de GPK in de toekomst toegankelijk te maken, werken we aan een app. Die gaat overigens niet alleen als informatiebron, maar ook als ‘reserveringssysteem’ dienen, voor wanneer de GPK-gebruiker in een andere stad parkeren wil.

We werken op dit moment ook de juridische vraagstukken uit. Zo kan een geldige GPK vervolgens aan een kenteken gekoppeld worden. Die koppeling is immers een voorwaarde voor digitale handhaving. In de laatste fase wordt de oplossing voor dit vraagstuk geïmplementeerd.

Stand van zaken

Door de nieuwe manier van werken wordt oneigenlijk gebruik van de parkeerkaart enorm moeilijk. En doet de GPK zijn intrede in de 21e eeuw. Een exacte datum is nog niet vastgesteld. Want door het grote aantal partijen aan boord en de politieke aard van deze kwestie, zal de doorlooptijd aanzienlijk zijn. Een ding is echter zeker: zodra de digitalisering eenmaal plaats heeft gevonden, zal het een positieve invloed op een grote groep gebruikers hebben. Empaction werkt dan ook met veel plezier aan het project mee.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.