Skip to main content
Roosendaal autoluw

Autoluw centrum Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een duidelijke missie: ze wil het aantal verkeersbewegingen in haar binnenstad zo veel mogelijk beperken. Dat gebeurt al enige jaren met een systeem van 7 dynamische pollers en aanmeldpassen voor ontheffinghouders. Maar aangezien een toegangspas gemakkelijk wordt uitgeleend aan bijvoorbeeld de buurman, leeft de wens om enkel nog ontheffingen uit te geven en te verifiëren op basis van kentekenregistratie en -herkenning. Empaction werd benaderd voor de voorbereiding tot en met de implementatie van een nieuw systeem.

Het bestaande Roosendaalse systeem is momenteel technisch afgeschreven en dient vervangen te worden. Een mooie aanleiding voor een transitie naar een doelmatiger concept. Het was vooral een politiek besluit, waarmee bewoners en winkelend publiek dé hoofdgebruikers van de binnenstad moeten zijn en blijven. Empaction stelden een functioneel en technisch programma van eisen op, alsmede de aanbestedingsdocumenten. Ook ondersteunen wij de gemeente momenteel met het gehele aanbestedingsproces en zullen we bij de implementatie van het nieuwe systeem aanwezig zijn. Een integraal traject dus. Met een up-to-date systeem voor de toegang verlening van de autoluwe binnenstad en verregaande ontzorging van de gemeente als resultaat.

Kwaliteit van het straatbeeld

In het verleden draaide Empaction meerdere projecten voor gemeente Roosendaal. De hulpvraag werd dan ook direct bij ons neergelegd. Via een Europese aanbestedingsprocedure moeten de huidige pollers, CCTV- en kentekencamera’s, paslezers/barcodelezers, antennes/transponders en intercoms vervangen worden door een modern instrumentarium dat een autoluw stadscentrum ondersteund. Bewoners en bedrijven kunnen in de nieuwe situatie via het bestaande gemeentelijke digitale loket toegangsrechten voor gecontroleerde toegang kopen.

Het resultaat van onze inmenging? Een oplossing voor een toekomstvaste stadsafsluiting van de Roosendaalse binnenstad. Met toegangsverlening op basis van het kenteken, waardoor misbruik zo veel mogelijk uitgesloten wordt. In ons advies hebben we ook steeds rekening gehouden met andere eisen vanuit de gemeente. Het borgen van de kwaliteit van het straatbeeld bijvoorbeeld. Omdat Roosendaal altijd naar behoud van de hoogwaardige openbare ruimte in de binnenstad streeft.

Hoe kan het nóg beter?

Een ‘lelijk’ systeem dat bol staat van de palen en pollers was gezien de Roosendaalse ambitie dus geen mogelijkheid. Het een-op-een vervangen van de bestaande pollers kon in onze ogen ook niet, zonder te streven naar verbetering. Want in de huidige situatie staan teveel (scheefgereden) paaltjes in het straatbeeld opgesteld en is de meldkamer te druk met het afhandelen van oproepen van personen zonder toegangsrecht. Tijdens onze zoektocht naar hét ideale systeem voor Roosendaal, kwamen we dan ook op een combinatie van pollers en strategisch geplaatste zuilen uit.

Door de strategische positionering van de pollerinstallaties en de op één lijn geplaatste paaltjes kan er met minder pollers gewerkt worden. Bestuurders die zonder ontheffing de autoluwe binnenstad in willen rijden, kunnen zich nog steeds melden bij een intercom. Zij moeten in het vervolg wel uit het voertuig stappen om de zuil met intercom te bereiken. Dit betekent een extra motivatie om de ontheffing (op kenteken) vooraf te regelen via het digitale loket van de gemeente Roosendaal. De verwachting is dat uitstappen uit het voertuig om de zuil te bereiken een drempel opwerpt voor diegenen die met hun voertuig niet welkom in de binnenstad zijn. Een efficiënte oplossing dus, die vanwege de slanke uitvoering ook esthetisch goed scoort.

De stand van zaken

De inventarisatie van eisen en wensen ligt inmiddels ver achter ons. En ook de aanbestedingsdocumenten liggen klaar. Op dit moment voorzien we de verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de nota’s van inlichtingen van antwoorden. En na de zomer volgt de daadwerkelijke gunning. Wanneer de nieuwe installaties worden geplaatst? Als het aan ons ligt wordt hier in het 4e kwartaal mee gestart. Zo kan de gemeente snel op weg naar een waterdicht systeem. De precieze planning is uiteraard afhankelijk van meerdere factoren en partijen. Maar voorlopig zijn we er dus nog wel even te vinden in Roosendaal.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.