Skip to main content

Parkeervraagstuk van Parkboulevard Rotterdam

In Rotterdam West, op een voormalig rangeerterrein aan de Vierhavensstraat, werd Parkboulevard ontwikkeld. Het betrof de realisatie van grootschalige detailhandel met een grote supermarkt en een ruime parkeergarage. Naast retail en horeca is er ook ruimte voor kantoren, onderwijs en leisure. Voor het project waren al verschillende exploitatie berekeningen uitgevoerd. Cushman & Wakefield had twijfel bij het realiteitsgehalte van de gepresenteerde uitkomsten en heeft Empaction gevraagd een second opinion en een gedetailleerde onderbouwing te leveren voor het parkeervraagstuk binnen de ontwikkeling van Parkboulevard.

Toepassen exploitatiemodel

Voor Empaction was de uitdaging een gedegen check uit te voeren op de beschikbare stukken. En vervolgens tot een gefundeerde uitspraak te komen over de verwachte huurprijs voor de parkeergarage in het project Parkboulevard. Met het Exploitatiemodel van Empaction hebben we diverse mogelijke scenario’s en risicoanalyses doorgerekend. De referentiegegevens uit de database van Empaction vormden hierbij het vertrekpunt voor de verkenning van de exploitatiemogelijkheden van de nieuw te realiseren parkeervoorziening Parkboulevard.

Resultaat

Empaction heeft een heldere analyse gemaakt van de ontwikkeling Parkboulevard ten aanzien van de verwachte parkeerbewegingen en daarbij behorende kosten en opbrengsten op basis van het programma dat Parkboulevard te bieden heeft. Op basis van deze analyse heeft Cushman & Wakefield een advies ontvangen over een reële huurprijs voor deze situatie. De vraag om een meer gefundeerde en uiteindelijk een meer realistisch huurprijs voor de parkeergarage is naar tevredenheid beantwoord.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.