Skip to main content
Amsterdam

Actieplan Slimmer Parkeren voor gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft Empaction gevraagd om het Actieplan Slimmer Parkeren op te stellen om binnen de huidige kaders van het parkeerbeleid optimalisaties te vinden. Deze moeten leiden tot een aantal verbeteringen voor de doelstellingen van het Amsterdamse parkeerbeleid:

  • Een acceptabele parkeerdruk
  • Minder (zoek)verkeer
  • Kortere wachtlijsten
  • Meer ruimte op straat, onder andere door de mogelijkheid parkeerplaatsen op te heffen zonder dat dit ten koste gaat van de overige doelstellingen
  • Hogere waardering door burgers/bedrijven voor parkeren in Amsterdam
Pilots op korte en langere termijn

Het centrum van Amsterdam kent woonwijken met een zodanig hoge parkeerdruk dat inwoners bij thuiskomst lang moeten zoeken naar een vrije parkeerplek. Het verlagen van de parkeerdruk is dan een logische maatregel. Het project heeft voorstellen voor het uitvoeren van drie concrete pilots opgeleverd:

Pilot 1: Eerlijkere toekenning vergunningen
Basisgedachte: alleen een vergunning verstrekken als de parkeerdruk in de directe omgeving van het adres (300 m) de parkeerdruk lager is dan 90%.

Pilot 2: Vergunningen en deelauto’s
Basisgedachte: een goedkoop abonnement voor deelauto’s bieden aan vergunninghouders die hun vergunning wegdoen en dit aangevuld met een aantrekkelijke bezoekersregeling.

Pilot 3: Vergunningtarief naar gebruik
Basisgedachte: een abonnement duurder maken naarmate de auto meer stilstaat, waardoor mensen die de auto weinig gebruiken

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.