Skip to main content

Aanbesteding parkeermanagementsysteem (PMS) gemeentelijke garages Rotterdam

Rotterdam is een stad met een uitgebreid parkeergarageaanbod. Er zijn garages van private ondernemingen gesitueerd. Maar er zijn er ook relatief veel in eigendom van de gemeente; 17 openbare exemplaren, 5 P+R-voorzieningen en tientallen stallingsgarages. De Parkeer Management Systemen (PMS) voor de gemeentelijke garages waren voorheen bij verschillende leveranciers ondergebracht. Door middel van een aanbesteding wil de gemeente de levering, installatie, het beheer, onderhoud en de service ervan bij één nieuwe partij neerleggen.

Ook wil de gemeente Rotterdam de dienstverlening aan parkeerders en abonnementhouders optimaliseren en op een hoger plan brengen. Voor een gastvrije en bereikbare binnenstad is het immers belangrijk om parkeren voor de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken en de kosten daarbij in het oog te houden. De binnenstad als ‘city lounge’; dat is de sfeer die de stad nastreeft. Empaction heeft daarbij geholpen.

Innovatie en toekomstbestendigheid

Empaction ondersteunde de gemeente Rotterdam bij diverse onderdelen van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Bij het schrijven van het Programma van Eisen (PvE) bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we samen de kwalitatieve gunningscriteria vastgesteld; een centraal thema in deze aanbesteding, opgesteld op basis van de EMVI-methode. Samen met de vrijwel gelijktijdig lopende aanbesteding in Amsterdam is dit project één van de grootste Nederlandse PMS-aanbestedingen van de afgelopen jaren.

Een belangrijk gunningscriterium in deze aanbesteding is dat de aangeboden systemen innovatief en toekomstbestendig moeten zijn. Een greep uit de functies waarop gescoord kon worden: gecombineerd gebruik van producten, parkeerrechten mogelijk maken via mobiele providers (integratie SHPV-methoden), inspelen op mogelijkheden van deelmobiliteit en verschillende vormen van validatie. De gedachte achter dit alles? Rotterdam wil klaarstaan voor de wereld van morgen.

En dus moet het qua PMS allemaal innovatiever, zodat derde partijen in de toekomst eenvoudiger kunnen koppelen. Hoe makkelijk toekomstige ontwikkelingen op het open systeem ‘ingeprikt’ kunnen worden, werd dan ook een zwaartepunt bij deze aanbesteding. En dat is mooi, want daarmee staan nu alle mogelijkheden voor de toekomst open. Ook de mogelijkheden die we nu nog niet kennen. Wel zo handig bij een systeem dat je doorgaans pas na ongeveer 10 jaar afschrijft.

Geleidelijk naar de nieuwe situatie

Er is inmiddels een winnaar uit de aanbesteding gekomen. Het nieuwe PMS gaat zorgen voor automatisering en standaardisering en maakt dat interne processen van de gemeente Rotterdam gestroomlijnd en vergemakkelijkt worden. Met minder handmatige werkzaamheden en dus ook een vermindering van de kosten en de kans op het maken van fouten.

De Rotterdamse garages worden stuk voor stuk omgezet naar het nieuwe systeem. Te beginnen met de oudere installaties. In het tweede kwartaal van 2021 vangt deze geleidelijke overgang aan. En P&R Slinge heeft de primeur; die garage zal als eerste kennismaken met het nieuwe PMS van gemeente Rotterdam.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.