Skip to main content

Parkeerbeleid gemeente Oudewater

De gemeente Oudewater gaat een parkeerbeleid opstellen voor de stad. Om dit nieuwe parkeerbeleid op te stellen, werkt de gemeente graag samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van Oudewater.

Informatieavond

Daarom vond er op woensdag 5 februari in Oudewater een informatieavond plaats, die werd begeleid door Empaction. Doel van deze informatieavond was aan de ene kant het informeren van alle belanghebbenden over het op te stellen nieuwe parkeerbeleid en aan de andere kant informatie op te halen over knelpunten en oplossingsrichtingen. De avond begon met een kleine toelichting van wethouder Walther Kok. Daarna werd uitgelegd hoe het parkeerbeleid tot stand zou komen (op basis van inbreng vanuit een te vormen werkgroep).
Het tweede deel van de avond was gereserveerd voor het ophalen van informatie. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden mochten op een grote kaart aangeven waar knelpunten waren en welke oplossingen er eventueel mogelijk waren.

Werkgroep/Review panel

Aan een stuk of 10 tafels werd in kleinere groepjes besproken met welke onderwerpen de (nog te vormen) werkgroep zich moest bezighouden en welke oplossingsrichtingen er al waren. Meer dan 100 belanghebbenden hebben zich aangemeld voor de informatieavond en waren allemaal bereid om mee te denken over de toekomst van Oudewater. Er was ook veel interesse in deelname aan de werkgroep. Er waren zelfs zoveel aanmeldingen, dat we hebben moeten loten onder de belangstellenden. De werkgroep gaat de aankomende periode inbreng leveren voor het parkeerbeleid. Samen gaan we kijken wie waar kan en mag parkeren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.