Skip to main content

Interview met collega Monique Pluijm in speciale printeditie Biind magazine

Parkeren: Van digitalisering naar schat aan data

Met de digitalisering van de parkeerketen wordt parkeren niet alleen gebruiksvriendelijker en efficiënter voor zowel gebruiker als gemeente, er komt ook een hoop data los die gebruikt kan worden om je stad slimmer en gezonder te maken.

Ruimte is een schaars goed, de reden dat op veel plekken het parkeren van je auto geld kost. Op het moment dat dit het geval is, komen er producten in beeld. Producten die je nodig hebt om parkeren te reguleren. Dat gaat van parkeervergunningen tot betaalautomaten. Met deze producten verschaft een gebruiker zich het recht om te parkeren. En dat geeft de gemeente de gelegenheid te handhaven.

Efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid

Momenteel zitten veel gemeenten in het proces van digitalisering van al die producten, weet Monique Pluijm van Empaction. “En het is dan zaak om goed te kijken naar efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker.” Digitalisering is niet alleen het belparkeren via de app. Je kunt het ook hebben over het aanvragen of verlengen van een parkeervergunning, zonder daarbij naar het gemeentehuis te hoeven. Volgens Pluijm moet een gedigitaliseerd product voor de gebruiker voldoen aan twee eisen: “Het moet gebruiksvriendelijk zijn en het moet het altijd doen. Gelukkig zijn de meeste mensen inmiddels digitaal vaardig. De groep die niet wil of niet kan wordt steeds kleiner. Tegelijkertijd zorgt die ruime ervaring ervoor dat we hoge verwachtingen hebben bij een digitaal product.”

Niet alleen de gebruiker is gebaat bij efficiënte, ook voor gemeenten is er veel winst te behalen. Volgens Pluijm zijn veel gemeenten al best ver met digitalisering van de parkeerketen, terwijl andere nog bezig zijn een grote slag te maken. “Het neemt bovendien een vlucht door corona. Tot voor kort zag je nog wel dat mensen huiverig waren voor online zaken regelen, maar nu wil men fysiek contact liever vermijden. Dat nog niet alle gemeenten zo ver zijn heeft volgens mij te maken met het feit dat digitalisering vraagt om een andere manier van denken en werken. Digitalisering maakt verbinding binnen de parkeerketen mogelijk en daarmee maak je een efficiencyslag. Dat vraag om aanpassing van het instrumentarium en de bijbehorende werkprocessen.”

Digitalisering kan zowel de gemeente als een gebruiker veel opleveren. Voor de gebruiker wordt het leven als het goed is een stuk makkelijker. Voor je vergunning hoef je de deur niet meer uit en een bezoeker meld je eenvoudig aan via één loket, om maar een paar voorbeelden te noemen. Voor de gemeente zijn de voordelen even evident als divers, weet Pluijm. “Het scheelt enorm in het werkproces. Bovendien bespaar je simpelweg op papier als je geen vignetten en tickets meer hoeft te verstrekken en je geen bonnen meer hoeft uit te schrijven. Dat telt gewoon mee.”

Schat aan data

Naast deze simpele besparing op tijd en geld levert de digitalisering van de parkeerketen de gemeente een enorme schat aan data op, die op verschillende manieren benut kunnen worden. “Je kunt bijvoorbeeld met realtime data een automobilist naar een vrije parkeerplek leiden. Dat scheelt, zeker als je niet bekend bent in een stad, rondjes rijden. En dat is weer goed voor het milieu. Daarnaast kan de scanauto -die steeds vaker elektrisch is- op steeds meer plekken de handhaving doen en tegelijk voor meer doeleinden worden ingezet. En stel dat de scanauto registreert dat er op een bepaalde locatie altijd parkeerruimte is, dan zou je langparkeerders daarheen kunnen sturen in combinatie met het aanbieden van elektrische deelfietsen. Of zelfs de parkeerruimte kunnen inruilen voor groen of speelplekken.”

De gemeente als ketenregisseur

Door corona kampen veel gemeenten met exploitatie-uitdagingen. Daarom is dit volgens Pluijm het moment om een efficiencyslag te maken en de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Digitaliseren van de parkeerketen is in haar ogen hiervoor een goede ontwikkeling. Het is volgens Pluijm niet altijd iets wat de gemeente per se helemaal zelf op zich hoeft te nemen. “De markt heeft heel veel kennis van allerlei slimmigheden. Je moet uit de traditionele patronen stappen. Door het spanningsveld tussen overheid en markt te verlagen kan je het marktpotentieel optimaal benutten. De gemeente faciliteert, regisseert, wordt een soort keyplayer. En dat begint met het digitaliseren van de parkeerketen.”

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.