Skip to main content
Den Bosch

Digitalisering parkeerketen ’s-Hertogenbosch

De wereld om ons heen verandert. Zo ook de kijk op parkeren. In ’s-Hertogenbosch werd om die reden eerder dit jaar de totale parkeerketen stapsgewijs gedigitaliseerd. Wij waren bij dat proces betrokken; van de digitalisering an sich tot aan de beleidsaanpassingen die daarmee gepaard gingen. En betrokken blijven we ook voorlopig nog. Je leest er hier alles over.

Zoveel gemeenten, zoveel beweegredenen om de parkeerketen te digitaliseren. De Bossche motieven voor die transitie: optimalisatie van de dienstverlening, beter gebruik van de parkeercapaciteit, minder administratieve rompslomp voor bewoners en bedrijven en efficiëntere parkeerhandhaving. ’s-Hertogenbosch wilde daarnaast een einde maken aan oneigenlijk gebruik van de papieren bezoekerskaartjes en de daaruit voortvloeiende parkeeroverlast in de wijken. Samen met de gemeentelijke werkgroep zorgden wij voor een integraal traject. Een route van A tot Z.

Procesbegeleiding met vast stappenplan 

We roepen het al jaren: eerst moeten de motieven voor een parkeertransitie helder zijn. Pas daarna is er ruimte voor stappen in het proces. Ook in het geval van ‘s-Hertogenbosch zorgden we dus voor een heldere kijk op de beweegredenen achter de op handen zijnde verandering. Daarna volgde een periode waarin we het project vormgaven. Aan de hand van ons stappenplan, dat we in de loop der jaren en op basis van praktijkervaring bijgeschaafd en geperfectioneerd hebben. En steeds met oog voor de omvang van deze specifieke stad, het lokale parkeerbeleid en de mate van digitalisering aldaar.

De digitalisering van de Bossche parkeerketen is uiteindelijk in 2 fases ingedeeld. Fase 1 bestond uit de digitalisering van de parkeervergunningen en introductie van het zogenoemde E-loket. Fase 2: uniformering van de parkeerregelingen, vervanging van de bezoekerskaarten door een digitale regeling, het invoeren van kentekenparkeren in de parkeerautomaten en optimalisatie van de handhaving door de inzet van een scanvoertuig.

Stapsgewijze implementatie 

Iets omvangrijks als het bovengenoemde projectplan kun je niet in één keer over een stad uitrollen. We kozen dan ook bewust voor een tranchegewijze implementatie. De timing was daarbij cruciaal. Want je kunt geen parkeerautomaten in gebruik nemen als er enkel vergunninghoudersborden in de wijk staan. En alle inwoners dienen ingelicht te zijn alvorens je een nieuwe bezoekersregeling introduceert. Een puzzel die tot in detail voorbereid moet zijn, wil je ‘m goed kunnen leggen.

Zoals gebruikelijk binnen de Empaction-muren legden wij ook deze puzzel – samen met de gemeentelijke collega’s – al ver vooruit. Het maakte flexibiliteit mogelijk. Want waar we in eerste instantie vooral voor de techniek ingeschakeld waren, gaf onze voorbereiding ook ruimte om de wijzigingen op beleidsniveau gedegen voor te bereiden en door te voeren. Belangrijk onderdeel van onze aanpak waren ook een reeks digitale info-avonden waarmee we samen met de gemeente alle wijken zijn ‘langsgegaan’. Om extra informatie te geven en zorgen weg te nemen, onder andere over toenemende parkeerdruk door betaald parkeren. Met meer begrip over de situatie en minder onrust en weerstand tot gevolg.

De huidige stand van zaken

Alle gereguleerde wijken in ’s-Hertogenbosch zijn inmiddels over op het fiscale regime van vergunningparkeren in combinatie met betaald parkeren. Functies in de wijk blijven zo bereikbaar voor bewoners, ondernemers en gebruikers. En vreemdparkeerders worden geweerd; daar zijn de betaaltijden en parkeertarieven op afgestemd. De papieren bezoekerskaartjes zijn niet meer te krijgen. De parkeerautomaten en -software zijn vernieuwd en aangepast met kentekeninvoer. De scanauto voor parkeerhandhaving rijdt rond. Het bordenareaal is opgeschoond en aangepast op de nieuwe situatie. En diegenen die er bij het gebruik van de nieuwe digitale bezoekersregeling niet zelf uitkomen, kunnen voor een persoonlijke afspraak terecht bij de hiervoor getrainde gemeentelijke medewerkers.

En nu? De gemeente schakelde inmiddels ook voor de beheerssituatie onze hulp in. We blijven de veranderde werkprocessen de komende tijd dan ook monitoren en indien nodig aanscherpen, om zo de beoogde efficiëntere manier van werken daadwerkelijk te bereiken. En dan is er ook nog de evaluatie van het project in de loop van 2022, waarbij wij nauw betrokken zullen zijn.

Van A tot Z

De transitie in ’s-Hertogenbosch is voor ons, maar zeker ook voor de gemeente zelf, een veelomvattend en intensief traject geweest. Zo’n project staat of valt met een goede procesvoorbereiding, bleek ook hier. Want door vooruit te denken en structuur aan te brengen, bereikten we integraliteit. De gehanteerde aanpak heeft ons ook nu weer in staat gesteld om een complex project van A tot Z te begeleiden. En onze opdracht tot een goed einde te brengen. Voor gemeente, inwoners en de mobiliteit in haar algemeenheid.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.